Přejít k obsahu

Okresní soud v Domažlicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

UPOZORNĚNÍ:

 

Prostory Okresního soudu v Domažlicích, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice se počínaje dnem 1. 3. 2021 uzavírají pro veřejnost. Vstup bude umožněn pouze osobě, která předloží předvolání na jednání, předvolání k úkonu na příslušný den nebo odůvodňují-li to okolnosti hodné zvláštního zřetele - podrobné informace o provozu Okresního soudu v Domažlicích jsou k dispozici v OPATŘENÍ ze dne 1. 3. 2021, sp.zn. 15 Spr 189/2021  - COVID-19 (omezení vstupu pro veřejnost). (zveřejněno 3. 3. 2021)

 

 

K 31. 12. 2020 je prodej kolků u Okresního soudu v Domažlicích ukončen (od 1. 1. 2021 nebude možné kolky v pokladně soudu zakoupit). (zveřejněno 7.12.2020) 

 

Okresní soud v Domažlicích
Paroubkova 228
344 01  Domažlice

 

Tel.: +420 377 867 800
Fax:  +420 377 867 881-2

Datová schránka: qgwabtq

E-mail: podatelna@osoud.dom.justice.cz  

 

Informační centrum
Tel.: +420 377 86 7851

 

 

Bezbariérový přístup:
V budově, kde sídlí Okresní soud v Domažlicích je zřízen bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu. Při vstupu do budovy se tyto osoby mohou obrátit na ostrahu budovy, a to pomocí zvonku umístěného u vjezdu v severní části budovy.

 

 

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna - Vnitřní předpis Okresního soudu v Domažlicích