Přejít k obsahu

Okresní soud v Českém Krumlově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

2021

 

 

ROZVRH PRÁCE V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

Aktuálně platný rozvrh práce je k dispozici v tištěné podobě v kanceláři č. 27 u ředitelky správy soudu po předchozí domluvě v době pro styk s veřejností.

 

Rozvrh práce na rok 2021 

Rozvrh práce na rok 2021 se zapracovanými změnami 1.2.2021

+ Příloha k rozvrhu práce - rozpis dosažitelnosti soudců od 4.1.2021 - 6.4.2021

Rozvrh práce na rok 2021 se zapracovanými změnami 26.2.2021

Rozvrh práce na rok 2021 se zapracovanými změnami 1.4.2021

Rozvrh práce na rok 2021 se zapracovanými změnami 13.4.2021

+ Příloha k rozvrhu práce - seznam přísedících Okresního soudu v Českém Krumlově 

+ Příloha k rozvrhu práce - rozpis dosažitelnosti soudců od 6.4.2021 do 7.7.2021

Rozvrh práce na rok 2021 se zapracovanými změnami 1.6.2021

Rozvrh práce na rok 2021 se zapracovanými změnami k 19. 8. 2021 

+ Změna č.1 k rozvrhu práce 2021 - 19.8.2021

Rozvrh práce na rok 2021 se zapracovanými změnami k 1.9.2021

+ Změna č.2 k rozvrhu práce 2021 - 1.9.2021

 

+ Příloha k rozvrhu práce - rozpis dosažitelnosti soudců od 5.7.2021 do 4.10.2021

+ Příloha k rozvrhu práce - rozpis dosažitelnosti soudců od 4.10.2021 do 3.1.2022

 

 

Rozvrh práce na rok 2021 se zapracovanými změnami k 29.10.2021

+ Změna č. 3 k rozvrhu práce 2021 - 29.10.2021

+ Příloha k rozvrhu práce - seznam přísedících Okresního soudu v Českém Krumlově od 4.8.2021 

+ Příloha k rozvrhu práce - rozpis dosažitelnosti soudců od 4.10.2021 do 3.1.2022 se změnami k 26.11.2021

 

 

Opatření, která tvoří přílohu rozvrhu práce

 

 

 

 

Rozvrh práce 2021 - notáři 

Rozvrh práce 2021 - pověření notářů jako soudních komisařů

Rozvrh práce 2021 - pověření notářů 

Rozvrh práce 2021 - notáři