Přejít k obsahu

Okresní soud v Bruntále

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Příjem žádostí a dalších podání

Okresní soud v Bruntále a Okresní soud v Bruntále – pobočka v Krnově

 

Příjem návrhů, žádost, hotovostí a dalších podání

 

a) Osobní podání:

 

U Okresního soudu v Bruntále veškerá písemná podání přijímají se v podatelně soudu – přízemí č. dveří 031A v pracovní dny v pracovní době.

 

U Okresního soudu v Bruntále – pobočky v Krnově veškerá písemná podání přijímají se v informační kanceláři (podatelně soudu) – 1. patro, č. dveří 109 v pracovní dny v pracovní době.

 

b) Elektronická podání

 

U Okresního soudu v Bruntále – příjem elektronických podání s elektronickým podpisem probíhá nepřetržitě na adrese podatelna@osoud.bru.justice.cz.

 

U Okresního soudu v Bruntále – pobočky v Krnově – příjem elektronických podání s elektronickým podpisem probíhá nepřetržitě na adrese podatelna.krnov@osoud.bru.justice.cz.

 

Prostřednictvím datové schránky – pro obě pracoviště.

 

ID datové schránky soudu: xgdaer4

 

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách

http://www.datoveschranky.info/.

 

Zpracování přijatých elektronických podání v pracovní dny v pracovní době.

 

c) Podání týkající se speciálních předběžných opatření o víkendech a svátcích

 

Předběžné opatření proti domácímu násilí dle § 405 a násl. ZŘS* a předběžné opatření o úpravě poměrů dítěte dle § 452 a násl. ZŘS*. (*Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních).

 

Speciální kontakt pro uvedená předběžná opatření pro obě pracoviště: služby@osoud.bru.justice.cz.

 

d) Hotovost včetně plateb na pohledávky soudu či soudní poplatky

 

U Okresního soudu v Bruntále lze skládat v pokladně soudu – I. patro, budova A č. dveří 108A v době určené pro styk s veřejností.

 

U Okresního soudu v Bruntále – pobočky v Krnově – lze skládat v pokladně soudu - 1. patro, č. dveří 109 v době určené pro styk s veřejností pouze v pondělí od 8.00 – 11.00 hod, poté od 12.00 – 16.00 hod..