Přejít k obsahu

Okresní soud v Bruntále

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informační centrum

Okresní soud v Bruntále

INFORMAČNÍ CENTRUM

telefon: +420 554 786 280

 

Úřední hodiny informačního centra:

 

Pondělí

8:00 – 11:00

12:00 – 16:00

Úterý

8:00 – 11:00

12:00 – 15:00

Středa

8:00 – 11:00

12:00 – 15:00

Čtvrtek

8:00 – 11:00

12:00 – 15:00

Pátek

8:00 – 11:00

12:00 – 13:00

 

V době od 11.00 hodin do 12.00 hodin čerpání pracovní přestávky na jídlo a oddech v trvání 30 minut.

Poslední informace budou poskytovány 15 minut před koncem pracovní doby informačního centra.

 

Informační kancelář zajišťuje:

 

- podávání informací o stavu řízení včetně nařízeného jednání účastníkům řízení, nebo jejich zástupcům či zmocněncům (informace o průběhu řízení jsou rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ministerstva spravedlnosti http://infosoud.justice.cz/.)

- vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí;

- poskytování spisů oprávněným osobám k nahlížení, pořizování kopií ze spisů; pro zkvalitnění služeb je vhodné objednat si nahlížení do spisu na shora uvedených telefonních číslech, a to den předem; při dohledávání spisů založených v soudní spisovně čekací lhůta 2 dny. Pro pořízení kopií listin ze spisů, je možno využít vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořizovaných soudem je žádost zpoplatněna podle z. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, a to částkou 20 Kč za stránku;

- poskytování informací ze seznamu znalců a tlumočníků – adresy, telefonní kontakty;

- poskytování informací zájemcům z řad tisku o konkrétním jednání, a to zahájení, případné zrušení či odročení jednání.

 

Informační centrum poskytuje informace pouze o projednávaných sporech, právní rady neposkytuje.

 

Objekt i prostory informačního centra jsou střeženy kamerovým systémem.

 

 

Okresní soud v Bruntále -  pobočka v Krnově

INFORMAČNÍ CENTRUM

telefon: +420 554 786 349, +420 554 786 237

 

Úřední hodiny informačního centra:

 

Pondělí

8:00 - 11:00

12:00 - 16:00

Úterý

8:00 - 11:00

12:00 - 15:00

Středa

8:00 - 11:00

12:00 - 15:00

Čtvrtek

8:00 - 11:00

12:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 11:00

12:00 - 13:00

 

 

 V době od 11.00 hodin do 12.00 hodin čerpání pracovní přestávky na jídlo a oddech v trvání 30 minut.

Poslední informace budou poskytovány 15 minut před koncem pracovní doby informačního centra.

 

Informační kancelář zajišťuje:

 

- podávání informací o stavu řízení včetně nařízeného jednání účastníkům řízení, nebo jejich zástupcům či zmocněncům (informace o průběhu řízení jsou rovněž k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ministerstva spravedlnosti http://infosoud.justice.cz/.)

- vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí;

- poskytování spisů oprávněným osobám k nahlížení, pořizování kopií ze spisů; pro zkvalitnění služeb je vhodné objednat si nahlížení do spisu na shora uvedených telefonních číslech, a to den předem; při dohledávání spisů založených v soudní spisovně čekací lhůta 2 dny. Pro pořízení kopií listin ze spisů, je možno využít vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořizovaných soudem je žádost zpoplatněna podle z. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, a to částkou 20 Kč za stránku;

- poskytování informací ze seznamu znalců a tlumočníků – adresy, telefonní kontakty;

- poskytování informací zájemcům z řad tisku o konkrétním jednání, a to zahájení, případné zrušení či odročení jednání.

 

Informační centrum poskytuje informace pouze o projednávaných sporech, právní rady neposkytuje.

 

Objekt i prostory informačního centra jsou střeženy kamerovým systémem.