Přejít k obsahu

Okresní soud v Benešově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2017 - od 28.9.

Česká republika – Okresní soud v Benešově

Spr  725/2017

R o z v r h   p r á c e

od 28.9.2017

 

Pracovní doba:                  .

Pondělí 7.00 - 16.00
Úterý 7.00 - 15.00
Středa 7.00 - 16.30
Čtvrtek 7.00 - 15.00
Pátek 7.00 - 15.00

 

Doba pro styk s občany: pouze

Pondělí 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00, 12.00 - 16.30

 

Hotovosti: lze skládat pouze v pokladně soudu, číslo dveří 3 v přízemí u pokladní.

                  Ostatní zaměstnanci nejsou oprávněni peněžité částky v hotovosti přijímat,

                  s výjimkou vykonavatelů v rámci jejich činnosti dle rozvrhu práce.

 

 

Návštěvní dny u předsedkyně soudu:

Každou středu 9.00 hod. – 11.00 hod. (po předchozí telefonické domluvě)

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDSEDKYNĚ SOUDU:                                  Mgr. Magdaléna Kerlová

 

Kromě řídící práce, řízení a organizace práce s přísedícími, právní výchovy, vyřizování stížnosti občanů, ÚOO,

 požární ochrana, vykonává soudní dohled na občanskoprávním, opatrovnickém a pozůstalostním oddělení.

 

MÍSTOPŘEDSEDA:              Mgr. Pavel Vosmanský  

       

 

Řídí trestní úsek, vykonává dohled na trestním a exekučním úseku.

 

Správa soudu:

 

ŘEDITELKA SPRÁVY SOUDU: Bc. Dagmar Limburková – řídí a kontroluje činnost správy soudu, provádí kontrolu soudní kanceláře,

                                                     vykonává další práce na úseku správním, hospodářském, odbornou výchovu adm. aparátu,

                                                     PO, BOZP, příkazce operace, autoprovoz, pověřená pololetní kontrolou úschov uložených v kovové skříni,

                                                     realizuje procesy Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP),

                                                     lustrum osob v CEO                                                     

                                                     ZÁSTUP: Miroslava Stibůrková

PERSONALISTKA:                    Miroslava Stibůrková – vede personální agendu a agendu přísedících,

                                                    správce aplikace, příjem el. pošty,      

                                                    realizuje procesy IISSP, lustrum osob v CEO                                                                                                

                                                    ZÁSTUP: Bc. Dagmar Limburková

ÚČETNÍ:                                      Bc. Jana Barková – vykonává odborné práce v účetnictví,

                                                    dozorová a kontrolní činnost na úseku vymáhání pohledávek a vykonávacího soudního řízení,

                                                    hlavní účetní,

                                                    realizuje  procesy IISSP

                                                    ZÁSTUP: Dagmar Hochová

                                                    Dagmar Hochová – mzdová účetní,

                                                    vykonává práce z jedné  poloviny podle pokynů ředitelky správy, správce rozpočtu,

                                                    realizuje procesy IISSP                                                  

                                                    ZÁSTUP: Jana Barková

 

 

 

 

VYMÁHÁNÍ JUSTIČNÍCH POHLEDÁVEK:

                                                       Simona Hájková – vymáhání podle správního a daňového řádu - na 0,5 úvazku

                                                       lustrum osob v CEO

                                                       ZÁSTUP: Iva Breburdová

                                                       Iva Breburdová – vymáhání  podle správního a daňového  řádu - na 0,7 úvazku

                                                       ZÁSTUP: Simona Hájková

                                                       DOHLED: trestní a exekuční úsek – Mgr. Pavel Vosmanský

                                                       občanskoprávní úsek – Mgr. Magdaléna Kerlová

                                                       vedení spisovny C,P,Ro,T – na 0,3 úvazku

 

OSTATNÍ SPRÁVA MAJETKU: Jana Kosíková – knihovna, evidence majetku - na 0,5 úvazku,

                                                       lustrum osob v CEO

   ZÁSTUP: Bc. Jana Barková

PODATELNA A DORUČNÉ ODDĚLENÍ:

                                                       Lucie Slámová – vykonává odborné práce v podatelně, zpracovává poštu,

                                                       obsluhuje tel. ústřednu,

                                                       přijímání podání z dat. schránek                       

ZÁSTUP: Žaneta Prášková, Jana Bubeníková

Žaneta Práškováobstarává pokladní službu,

zpracovává poštu, obsluhuje telefonní ústřednu 

správa skladu materiálu

ZÁSTUP: Lucie Slámová, Jana Bubeníková

ZÁSTUP pokladny:  Lucie Slámová, Jana Bubeníková, Hana Kocábová, Jana Kosíková

 

DORUČOVATELKA:                Eva Fulínová – doručování písemností v obvodu města Benešov

                                                  všichni zaměstnanci soudu   

 

ADMINISTRÁTOR SÍTĚ:         Ing. Miloslav Ziegler

 

SPRÁVCE BUDOVY:              Ladislav Stibůrek – 0,3 úvazku

 

soudní

odd.

     O d b o r   a vymezení působnosti

Předseda senátu – samosoudce

 Zástupce

Přísedící

 

    1.

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát na věci T s cizím prvkem

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

- specializovaný senát na věci korupce úředních osob, korupce při veřejných zakázkách, korupce při veřejných soutěžích, korupce při veřejných dražbách

 

 

JUDr. Zdeňka Dufková

 

Mgr. Pavel Vosmanský

JUDr. Ivana Doubková

JUDr. Jana Svatošová

 

Berková Růžena

Budil Jiří

Červ Luděk Bc.

Doubek Jiří Mgr.

Hájek Pavel

Hlaváčková Pavla

Hochová Dagmar

Hrušková Lucie, DiS.

Jeništová Jana Mgr.

Jirásek Tomáš JUDr.

Kadlečková Petra

Kapek Martin

Kaprálková Olga Bc.

Kavalíř Petr

Klabík František

 

 

 

(zástup přísedící senátu 10T)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.     

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

 

 

 

- senát specializovaný na soudnictví ve věcech mládeže dle z.č. 218/2003 Sb. Tm, Rod

 

 

JUDr. Ivana Doubková

 

JUDr. Zdeňka Dufková

Mgr. Pavel Vosmanský

JUDr. Jana Svatošová

 

JUDr. Zdeňka Dufková

 

Klimpellová Jana

Kolandová Marie Ing.

Komanec Václav

Kout Jaroslav

Krajánková Zuzana Mgr.

Krulišová Miroslava Ing.

Křížková Iva Mgr.

Křížová Julie

Kucharski Maciej Mgr.

Lajpert Roman

Linhartová Stanislava Mgr.

Machačová Josefa PhDr.

Mikynová Alena

Morávek Zdeněk

Pála Zdeněk

Podoláková Zdeňka Bc.

Potůčková Olga

Ptáčková Božena

 

(zástup přísedící senátu 1T)

 

 

   10.

 

- věci agendy T, Nt, Td

 - specializovaný senát na dopravní věci – dopravní nehody 

- specializovaný senát ve věcech finanční a bankovní kriminality

- specializovaný senát ve věcech trestných činů vojenských

 

 

Mgr. Pavel Vosmanský

 

JUDr. Ivana Doubková

JUDr. Zdeňka Dufková

JUDr. Jana Svatošová

 

 

 

 

 

 

Rácz Jan

Ryšavý Luboš

Sedláček Miroslav Mgr.

Sedláčková Lucie

Škoulová Gabriela Mgr. Bc.

Šromová Eva JUDr.

Štěpánková Jaroslava

Štětinová Michala Ing.

Trägerová Zuana

Vachtlová Andrea, DiS.

Vondrák Zdeněk

Vorlíčková Jarmila

Vyčítalová Hana Mgr.

Zahálka František Bc. Ing.

Zvárová Jiřina

 

 

(zástup přísedící senátu 2T)

 

 

    3.         

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

v rozsahu 100%

 

-věci 13 P, Nc pravomocně neskončené k 1.7.2015

- věci P a Nc, které vyřizovala JUDr. Markéta Švarcová

 

- rozhodování ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalších držení ve zdravotnickém ústavu dle § 75 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. a ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb dle § 84 zák. č. 292/2013 Sb.

 

- senát P a Nc specializovaný na věci s cizím prvkem

  včetně Cd s cizím prvkem a včetně VR s cizím prvkem

 

- věci v rozsahu 100%

 

- věci T, Nt (zkrácené řízení), které jí byly přiděleny v době její dosažitelnosti, včetně vykonávacího řízení

 

 

 

JUDr. Jana Svatošová

 

 

Mgr. Kerlová

JUDr. Bc Sandra Kimmelová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mgr. Kerlová

- JUDr. Bc. Kimmelová

 

 

 

-JUDr. Bc. Kimmelová

 

 

 

 

Mgr. Vosmanský

JUDr. Dufková

JUDr. Doubková

(zástup pouze ve věcech

 T+Nt)

 

 

 

    4.

 

- věci agendy C (EC)

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích

- v rozsahu 100 %

 

 

 

rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

v rozsahu 100%

 

 

 

Mgr. Petr Šimek

Mgr. Petra Šturcová

(cizí prvek)

Mgr. Jun Lišková

(cizí prvek)

 

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Kůsová

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

 

 

Berková Růžena

Budil Jiří

Červ Luděk Bc.

 

(zástup přísedící senátu 5C)

 

   5.     

 

- věci agendy C (EC) - 50%

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem – 100%

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích – 100%

 

rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

v rozsahu 100%

 

- věci agendy E

 senát specializovaný na věci výkonu rozhodnutí

 - věci agendy E – všechny ostatní úkony dle části 6 o.s.ř. kromě úkonů dle hlavy II a III.,

- provádí dohled nad činností vykonavatelky, poskytuje jí odborné konzultace

- všechny věci s cizím prvkem týkající se exekuční agendy rejstříku E, EXE, Cd a Nc

- věci agendy Nc - vydání osvědčení podle čl. 57 nařízení Rady ES č. 44/2001

- věci týkající se návrhu správce daně na provedení rozvrhového řízení, soupisu movitých věcí nájemce

- v rozsahu 100%

- všechny věci agendy 27 EXE, lichá čísla v ostatních senátech EXE, s výjimkou senátu 23 EXE, lichá běžná čísla senátu 28 EXE

- provádí dohled nad činností vykonavatelů,

poskytuje jim odborné konzultace

- v rozsahu 100%

neskončené věci E,EXE Mgr. Čížka k 31.12.2016 – lichá čísla

neskončené věci E,EXE JUDr. Švarcové k 30.6.2017 – lichá čísla

 

Mgr. Petra Šturcová

Mgr. Petr Šimek  (cizí prvek)

Mgr. Jun Lišková (cizí prvek)

 

- Mgr. Eva Kůsová

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Šimek

- Mgr. Brožová

- Mgr. Lávičková

 

 

-Mgr. Jun Lišková (agenda E,  

   EXE a ost.)

 

 

 

 

 

 

 

Doubek Jiří Mgr.

Hájek Pavel

Hlaváčková Pavla

 

(zástup přísedící senátu 4C)

 

6.

 

- věci agendy C (EC)

- senát specializovaný na pracovní věci

 

 

 

v rozsahu 100%

 

 

 

 

 

 

-rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

v rozsahu 100%

 

 

 

Mgr. Štěpánka Brožová

- Mgr. Lávičková (pracovní věci)

 

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Kůsová

- Mgr. Jun Lišková

 

 

 

 

 

Hlaváčková Pavla

Hochová Dagmar

Vondrák Zdeněk

Hrušková Lucie, DiS.

Jeništová Jana Mgr.

Jirásek Tomáš JUDr.

Kadlečková Petra

Kapek Martin

Kaprálková Olga Bc.

Vorlíčková Jarmila

Kavalíř Petr

Klabík František

Klimpellová Jana

Kokášová Anna Bc.

Kolandová Marie Ing.

 

(zástup přísedící senátu 8C)

  

7.

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- v rozsahu 50 %

 

 

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

v rozsahu 100%

 

 

 

 

 

- rozhodování ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalších držení ve zdravotnickém ústavu dle § 75 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. a ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb dle § 84 zák. č. 292/2013 Sb.

 

v rozsahu 100%

 

Provádí dohled nad VSÚ opatrovnického oddělení.

 

Mgr. Magdaléna Kerlová

 

 

- JUDr. Bc. Kimmelová

- JUDr. Svatošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Bc. Kimmelová

JUDr. Svatošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

- věci agendy C (EC)

- senát specializovaný na pracovní věci

 

 

v rozsahu 100%

 

 

od 1.1.2013 přebírá věci se specializací pracovní právo, které vyřizovala JUDr. Škubalová

 

 

 

-rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

v rozsahu 100%

 

Mgr. Hedvika Lávičková

- JUDr. Brožová (pracovní věci)

 

 

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- Mgr. Kůsová

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Najmanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komanec Václav

Kout Jaroslav

Krajánková Zuzana Mgr.

Krulišová Miroslava Ing.

Křížková Iva Mgr.

Křížová Julie

Kucharski Maciej Mgr.

Lajpert Roman

Linhartová Stanislava Mgr.

Machačová Josefa PhDr.

Mikynová Alena

Morávek Zdeněk

Vyčítalová Hana Mgr.

 

(zástup přísedící senátu 6C)

 

9.

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- v rozsahu 100 %

 

 

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

v rozsahu 100%

 

 

 

 

 

- rozhodování ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalších držení ve zdravotnickém ústavu dle § 75 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. a ve věcech vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb dle § 84 zák. č. 292/2013 Sb.

 

v rozsahu 100%

 

 

JUDr. Sandra  Kimmelová

 

 

JUDr. Svatošová

Mgr. Kerlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Svatošová

Mgr. Kerlová

 

 

11.

 

- věci agendy C (EC)

- senát specializovaný na ochranu osobnosti

 

 

 

v rozsahu 100%

 

 

-rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

v rozsahu 100%

 

 

 

- dohled nad vyřizováním věcí rejstříku Cd všeobecné a

 Nc všeobecné – nejasná  podání - kromě věcí s cizím prvkem

 

v rozsahu 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Kůsová

 

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Šimek

 

Podoláková Zdeňka

Potůčková Olga

Ptáčková Božena

Rátz Jan

 

12.

 

- věci agendy C (EC) – v rozsahu 50%

- všechny věci s cizím prvkem, včetně věcí rejstříku Cd a Nc s cizím prvkem – v rozsahu 100 %

- všechny věci EVC – evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích – v rozsahu 100%

 

rozhodování o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

v rozsahu 100%

 

- věci agendy E

 senát specializovaný na věci výkonu rozhodnutí

 - věci agendy E – všechny ostatní úkony dle části 6 o.s.ř. kromě úkonů dle hlavy II a III.,

- provádí dohled nad činností vykonavatele, poskytuje jí odborné konzultace

- všechny věci s cizím prvkem týkající se exekuční agendy rejstříku E, EXE, Cd a Nc

- věci agendy Nc - vydání osvědčení podle čl. 57 nařízení Rady ES č. 44/2001

- věci týkající se návrhu správce daně na provedení rozvrhového řízení, soupisu movitých věcí nájemce

- v rozsahu 100%

- všechny věci agendy 23 EXE, sudá čísla v ostatních senátech EXE, vyjma senátu 27 EXE, sudá běžná čísla agendy 28 EXE

- provádí dohled nad činností vykonavatelů,

poskytuje jim odborné konzultace

- v rozsahu 100%

- neskončené věci E,EXE Mgr. Čížka k 31.12.2016 – sudá čísla

neskončené věci E,EXE JUDr. Švarcové k 30.6.2017 – sudá čísla

 

Mgr. Petra Jun Lišková

- Mgr. Šimek (cizí prvek)

- Mgr. Šturcová (cizí prvek)

 

- Mgr. Brožová (agenda C)

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Kůsová

- Mgr. Najmanová

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

 

 

- Mgr. Šturcová (agenda E,EXE

   a ost.)

 

 

 

 

 

Škoulová Gabriela Mgr. Bc.

Šromová Eva JUDr.

Zvárová Jiřina

 

(zástup přísedící senátu 13C)

 

13.

 

- věci agendy C (EC)

senát specializovaný na řízení o jmenování znalce podle § 85 písm.b)

z.č. 292/2013 Sb.

v rozsahu 100%

 

- nápad zastaven od 1.7.2017

 

- věci neskončené ze senátu 11C  k 1.2.2016, které vyřizoval Mgr. Čížek

 

 

- věci agendy P,Nc , včetně VR

- senát specializovaný na věci péče o nezl.

 

- v rozsahu 50 %

 

- rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření upravující poměry dítěte podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o návrzích předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí dle § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. včetně výkonu rozhodnutí § 492 zák. č. 292/2013 Sb. a o zajištění důkazu za podmínek § 116 a odst. 3,4 jednacího řádu v rámci pracovní doby

 

v rozsahu 100%

- věci agendy pozůstalostní, které nemůže vyřizovat vyšší soudní úřednice

- věci agendy úschov

- věci agendy U

 

Mgr. Veronika Najmanová

 

 

- Mgr. Lávičková

- Mgr. Kůsová

- Mgr. Jun Lišková

- Mgr. Šimek

- Mgr. Šturcová

- Mgr. Brožová

 

 

JUDr. Bc. Kimmelová

Mgr. Kerlová

JUDr. Svatošová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpánková Jaroslava

Štětinová Michala

Trägerová Zuzana

Vachtlová Andrea, DiS.

 

(zástup přísedící senátu 3C)

Nevyřízené věci přidělené JUDr. Markétě Švarcové k 30.6.2017, včetně věcí přerušených, se přidělují vzestupně podle data nápadu od nejmladších postupně do senátů 4C, 5C, 6C, 8C a 12C. Ostatní věci, které vyřizovala JUDr. Markéta Švarcová k 30.6.2017, se přidělují do senátu 8C liché spisové značky a do senátu 12C sudé spisové značky.

 

            Přidělování věcí do jednotlivých senátů nastavené dle rozvrhu práce se provádí automaticky dle algoritmu programu ISAS obecným přidělováním (kolovacím způsobem s dorovnáváním) chronologicky podle pořadí nápadu věcí, s ohledem na výši nápadu v procentech a na případnou specializaci v jednotlivých soudních odděleních postupně počínaje senátem s nejnižším číslem, pokud není dále uvedeno jinak.

 

Přidělování nového nápadu v civilním řízení

 

 Návrhy na zahájení řízení včetně návrhů na vydání předběžných opatření se zapisují do jednotlivých senátů podle pořadí, v jakém došly soudu, přidělování nápadu je automatické,  s náhodným generováním řešitele dle nastavených parametrů systému ISAS, a to s ohledem na specializace jednotlivých agend (C,PaNc apod.), specializace jednotlivých senátů (např. senát 4C,5C,12C – přidělování věcí s cizím prvkem, senát 6C, 8C specializace pracovní věci,  senát 13C specializovaný na řízení o jmenování znalce podle § 85 písm.b) zák. č. 292/2013 Sb.), tzn. „cizina a specializace věcné a  dále s ohledem na poměr nápadu v agendě. Způsob přidělování podle obecného dorovnávacího principu zajišťuje rovnoměrné a spravedlivé zatížení každého senátu. V případě hromadného nápadu, event. nápadu většího počtu věcí ve stejném okamžiku, jsou věci zapisovány postupně podle abecedního pořadí žalovaných (povinných), věci jsou přidělovány  jednotlivě,  vzestupně, rotačním způsobem dle čísel senátů s předností  specializací shora a výše  úvazku.

 

            Podle stejného principu přidělování nápadu budou napadat věci s návrhem na vydání platebního rozkazu do senátů stovkových. Rozsahy budou přidělovány stejně jako v agendě C dle posledního dvojčíslí senátu. Návrhy na zahájení řízení elektronických platebních rozkazů se přiřadí rovnoměrně do třech řešitelských týmů (č. 1,2 a 3) systémem CEPR.

 

 Věcná specializace agendy C je systémem ISAS nastavena tak, aby všem soudcům vyřizujícím agendu  byly spravedlivě a rovnoměrně dle jednotlivých úvazků, vzestupně dle čísel senátů, rotačním způsobem  přidělovány věci:  ve vztazích mezi podnikateli, rozvody, DP-dopravní podniky, ČT-Česká televize, vypořádání SJM, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, výživné, zrušení, zřízení, určení věcného břemene, náhrady majetkové a nemajetkové újmy, žaloby z rušené držby dle § 176 o.s.ř, určení vlastnictví, vyklizení, nahrazení projevu vůle, ochrana osobnosti, správní soudnictví.

 

             Dojde-li k vyloučení věci podle § 112 o.s.ř., projedná a rozhodne vyloučenou věc soudce, který o vyloučení věci rozhodl, a to bez ohledu na pořadí přidělování věcí C.
            Pokud na specializovaný senát připadne jemu příslušející věc (podle specializace), započítává se na místo nejblíže připadajícího běžného nápadu.

 

V případě kolize specializací  má (v agendě C) přednost specializace v tomto pořadí : pracovní věci, ochrana osobnosti, cizina

 

            Bude-li podána žaloba podle § 91a o.s.ř., projedná a rozhodne věc soudce, kterému podle rozvrhu práce byla k projednání přidělena probíhající věc.

 

Princip přidělování věcí exekučních:

 

            Návrhy agendy E jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS) s respektováním specializace, a to do každého senátu (5E,12E,27E,23E)

Návrhy agendy EXE jednotlivých senátů na základě principu automatického obecného přidělování (systém ISAS), a to do každého senátu (27EXE,23EXE,28EXE).

 

V případě pracovní neschopnosti, či čerpání dovolené, se přidělování nápadu nezastavuje. O případném zastavení nápadu  a jeho následném dorovnání po dobu pracovní neschopnosti (soudce či VSÚ) delší než 30 dní,  je oprávněna rozhodnout  předsedkyně soudu samostatným opatřením.

V případě nepřítomnosti zapisovatelky určitého oddělení, zapisují dle pokynů vedoucí kanceláře či ředitelky správy, zapisovatelky z jiných oddělení soudu.

 

Všeobecná kriteria pro přidělování trestních věcí:

 

Obžaloby zapisují pracovnice vyššího podacího místa na základě principu rovnoměrného přidělování do senátů 1T, 2T, 10T a to tak, že do senátu 1T věci T v rozsahu 100 %, do senátu 2T věci T, Tm a Rod v celkovém rozsahu 100% (začátkem každého měsíce bude ručně započítán nápad Tm a Rod) a do senátu 10T věci T v rozsahu 75%  nápadu s respektováním specializací senátů s tím, že věci týkající se mladistvých a nezl. jsou přidělovány senátu 2T.  Stejně se postupuje při přidělování věcí v agendě Td. Pokud napadne trestní věc proti obviněnému, proti kterému je vedena u Okresního soudu v Benešově jiná dosud pravomocně neskončená trestní věc, přidělí se do senátu, ve kterém je vedena proti témuž obviněnému již věc dříve napadlá. Pokud jde o agendu Nt (mimo přípravné řízení), jsou v této agendě věci přidělovány na základě principu rovnoměrného přidělování do senátu 1T, 2T a 10T, stejně jako agenda T.

Napadne-li věc, v níž dojde ke kolizi specializací, má přednost specializace věci s mladistvým. Při kolizi věci s cizím prvkem a věci dopravní, má přednost specializace  věcí dopravní. Věci vrácené OSZ k došetření, v nichž byl odmítnut návrh na potrestání, v nichž vzal státní zástupce obžalobu či návrh na potrestání zpět, v nichž znovu předložil soudu k projednání věc, u níž došlo k odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu, v níž byl státním zástupcem vzat zpět návrh na schválení dohody o vině a trestu, případně která byla vrácena do přípravného řízení z dalších zákonných důvodů, znovu napadlé se přidělují do senátu, který již věc projednával.

V případě, že předseda senátu v předmětné věci rozhodoval v přípravném řízení o vazbě, povolil domovní prohlídku či prohlídku jiných prostor, nebo vydal příkaz k zatčení a dle pořadí by mu byla věc přidělena, přidělí se věc senátu nejblíže následujícímu. V případě, že je předseda senátu vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci, která mu byla dle tohoto rozvrhu práce přidělena, věc se předává zástupci dle tohoto rozvrhu práce.

Přísedící budou voláni dle pořadí v rozvrhu práce (na daný senát). V případě omluvy přísedícího bude volán další přísedící v pořadí dle seznamu. V případě vyčerpání budou voláni postupně v pořadí zastupující přísedící pro daný senát.

 

 

 

D o s a ž i t e l n o s t:

                   

1) Dosažitelnost v přípravném řízení trestním:

 

        Soudci  JUDr. Zdeňka Dufková, JUDr. Ivana Doubková, JUDr. Jana Svatošová, Mgr Pavel Vosmanský.

 

         Dosažitelnost trvá vždy jeden týden a pořadí je stanoveno dle zvláštního rozpisu, který pořizuje předsedkyně okresního soudu na každé kalendářní pololetí. Rozpisem je stanoven soudce, který vykonává dosažitelnosti.  

 

V rámci dosažitelnosti soudci vyřizují úkony přípravného řízení a rozhodování dle § 69/5 tr. ř. i v pracovní době.

 

Řízení se zadrženou osobou a úkony dle zák. č. 418/2011 Sb. vyřizuje vždy pouze službu konající soudci dle zvláštního rozpisu, který pořizuje předsedkyně okresního soudu na každé kalendářní pololetí..

 

V případě dalších návrhů týkajících se téhož obviněného nebo téže věci rozhoduje vždy věc stejný trestní soudce, který rozhodoval o prvním návrhu (kromě ustanovení obhájce), v případě jeho nepřítomnosti zastupující soudce T dle rozvrhu práce.

 

 b) Povolování operativní techniky.

 

Vedení rejstříku: Miroslava Stibůrková.

Spisová manipulace: Šárka Stohrová, Jitka Hanibalová, Zdeňka Šetková, Miroslava Stibůrková,

 

2) Dosažitelnost v občanskoprávním a opatrovnickém řízení mimo pracovní dobu

 

a) předběžná opatření dle §§ 400 a 452 – rejstřík Nc, Nc opatro, § 452 a § 492 zák. č. 292/2013 Sb.

 

    Soudci JUDr. Zdeňka Dufková, JUDr. Ivana Doubková,  JUDr. Jana Svatošová, Mgr. Pavel Vosmanský  mimo pracovní dobu.

 

    Dle zvláštního rozpisu, který pořizuje předsedkyně okresního soudu na každé kalendářní pololetí.

 

vyšší soud. úředník

soudní tajemník

(zástupce)

                      

                                            F U N K C E :

 

Eva Hančová

 

 

(Anna Kyselková)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11, § 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí 

- věci agendy L – senátu 3,7,9

- vykonává funkci dozorčí úřednice soudu

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

 

 

 

 

Šárka Stohrová

 

 (Zdeňka Šetková)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku trestním

– vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle  § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. § 6 odst. 1,4 jednacího řádu  - pro senát 2T, 2Tm, 2Nt, 2Ntm, 2Td, 3T, 3Nt, 3Ntm, 10T, 10Nt, 10Td a 10 Ntm

vedení abecedního seznamu advokátů ustanovovaných v trestním řízení

autorizovaná konverze dokumentů

lustrum osob v CEO

 

 

 

 

Zdeňka Šetková

 

(Šárka Stohrová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku trestním

 –  vyřizuje porozsudkovou agendu ve věcech trestních, statistiku a úkony dle § 12, § 14 z.č. 121/2008 Sb. a § 6 odst. 1,4  jednacího řádu  - pro senát 1T, 1Td, 1Nt, 1Ntm,

vedení abecedního seznamu advokátů ustanovovaných v trestním řízení

lustrum osob v CEO

 

 

 

Jitka Hanibalová 

      

(Irena Pošmurná)

(Kateřina Hybšová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

– vede rejstřík C (Ro) – senát 408, 412

-  EPR - vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 3   

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících  pro senát  8C a 12C

vyřizování statistiky agendy R

lustrum osob v CEO

 

Mgr. Irena Pošmurná

 

 (Kateřina Hybšová)

(Jitka Hanibalová)

 

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

– vede rejstřík C (Ro) – senát 204, 205

- EPR, vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 2

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících  pro senát 4C, 5C

vyřizování statistiky agendy R

lustrum osob v CEO

 

Kateřina Hybšová

 

(Irena Pošmurná)

(Jitka Hanibalová)

 

 Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

– vede rejstřík C (Ro) – senát 306, 311

- EPR, vyřizování věcí EPR – řešitelský tým 1

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících pro senát  6C, 11C

vyřizování statistiky agendy R

lustrum osob v CEO

 

 

Anna Kyselková

 

(Eva Hančová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku občanskoprávním

- provádí úkony uvedené v § 10, zejm. odst. 1 c,d, odst. 3, § 11, § 14 z.č. 121/2008 Sb.

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí 

- věci agendy L – senátu 3,7, 9

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- vyřizování statistiky O

 

 

Mgr. Denisa Matějková

 

(Mgr. Petra Palánová)

 

Asistentka soudců

 

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících  pro senát 1,2,3,7,9,10

- vyřizování věcí rejstříku Cd všeobecné

 

 

 

 

Mgr. Petra Palánová

 

(Mgr. Denisa Matějková)

 

 

 

 

Asistentka soudců

 

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících pro senát 4,5   

 

Bc. Monika Kubecová

 

(Jana Babická)

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

- vede rejstřík 23EXE,  rejstříky 23E a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení.

- vyřizování agendy E (23E) týkající se srážky ze mzdy a přikázání pohledávky (zejména  § 11 - 14 z.č. 121/2008 Sb. - věci agendy EXE (23EXE) 

- lustrum osob v CEO

- věci agendy L – zástup pro senát 3

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- spisovna E, Nc a EXE – soukromí exekutoři

 

 

Jana Babická

 

(Dana Kafková)

 

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

- vede rejstřík 27EXE,  rejstříky 27E a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení.

– činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

- vyřizuje věci dle § 260 o.s.ř.

 - věci agendy E (27E) – pokud jde o výkon rozhodnutí prodejem movitých  věcí

- úkony při prohlášení o majetku povinného kromě postupu dle §  260a o.s.ř.

- věci agendy EXE (27EXE)

- autorizovaná konverze dokumentů a skenování dokumentů

- lustrum osob v CEO.

-věci agendy L – zástup pro senát 7

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- spisovna E, Nc a EXE – soukromí exekutoři

 

 

Dana Kafková

 

(Bc. Monika Kubecová)

 

Vyšší soudní úřednice na úseku exekučním

- vede rejstřík EXE,  rejstříky E a ostatní evidenční pomůcky týkající se tohoto oddělení, vyjma rejstříků 27 a 23 EXE

- činí úkony dle §11,§ 14 z.č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících

- věci agendy EXE (28EXE) 

- věci agendy L – zástup pro senát 9

- sepisování návrhů P a Nc ve věcech nezl. dětí

- úkony v řízení o svéprávnosti

- sepis protokolu podle § 354 o.s.ř.

- spisovna E, Nc a EXE – soukromí exekutoři

 

 

Lenka Zídková

 

(Dana Kafková)

 

 

 

 

Soudní tajemnice  na úseku pozůstalostním a občanskoprávním

– vyřizování věcí pozůstalostních do hodnoty 14 milionů, provádí úkony uvedené v § 6 odst. 2 vyhl. č. 37/1992 Sb.

- vyřizování statistiky agendy C včetně spisové prověrky

- vede knihu úschov.

 

Vede rejstřík D, Sd, U, jmenný seznam pořizovatelů závětí, seznam závětí a ostatní pomůcky týkající se tohoto úseku, spisovnu D

 

 

 

 

 

Mgr. et Bc. Jan Tomeš

 

Justiční čekatel

 

- vyřizování věcí rejstříku Nc všeobecné – nejasná  podání - kromě věcí s cizím prvkem

- všechny nevyřízené věci rejstříku Nc všeobecné – nejasná podání

 

 

 

 

                                 k a n c e l á ř    +   přidělené pracovnice

 

Vedoucí kanceláře trestní:  Šárka STOHROVÁ

 

Vede rejstřík

2T, 2Tm, 2Nt, 2Ntm, 2Td, Rod

a ostatní evidenční pomůcky, týkající se trestního úseku – na 0,5 úvazku.

 

Zástup:    

                           

Eva Králová pro senát  2T, 2Tm, 2Nt, 2Ntm, 2Td, Rod

 

Vedoucí kanceláře trestní:  Zdeňka ŠETKOVÁ

 

Vede rejstřík

1T, 1Tm, 1Nt, 1Ntm, 1Td,

3T, 3Tm, 3Nt, 3Ntm,

10T, 10Nt, 10Ntm, 10Td

 

a ostatní evidenční pomůcky, týkající se trestního úseku  – na 0,5 úvazku.

 

Zástup:    

 

Hana Ticháčková pro senát 10T, 10Nt, 10Ntm, 10Td, 3T, 3Tm, 3Nt a 3Ntm                 

 

Gabriela Petříčková pro senát 1T, 1Nt, 1Ntm, 1Td

 

Protokolující úřednice:         Eva Králová

                                             Hana Ticháčková

                                             (autorizovaná konverze dokumentů)

                                             Gabriela Petříčková

                                             Petra Kamarýtová

                                        

 

 

Vedoucí kanceláře občanskoprávní:     Kamila HYPŠOVÁ

 

Zástup:                                                  Tereza Spurná

 

Vede rejstřík C, EC, Nc všeobecný, Cd a ostatní evidenční pomůcky, týkající se občanskoprávního oddělení.

Zapisovatelky:                                      Marta Kondášová

                                                              Kateřina Lišková

                                                              Marta Heroldová

                                                              Hana Kocábová - autorizovaná konverze dokumentů.                                                    

                                                              Eva Bartůňková

                                                              Zdeňka Strmisková

                                                             

Vedoucí kanceláře opatrovnické:         Libuše MAREŠOVÁ

 

Zástup:                                                  Marta Pokorná

 

Vede rejstřík P, Nc, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se opatrovnického oddělení – všechny opatrovnické senáty kromě 3 P a Nc, 7 P a Nc a 9 P a Nc

 

Rejstříkové vedoucí opatrovnické:     Marta Pokorná       (zástup Hana Dvořáková)                               

 

Vede rejstřík P, Nc, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se opatrovnického oddělení – senát 3 P a Nc – na ½ úvazku

Zapisovatelka – na ½ úvazku

 

 

 

 

 

 

                                                            Tereza Spurná     (zástup Kristýna Pavlíková)

 

Vede rejstřík P, Nc, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se opatrovnického oddělení – senát 7 P a Nc – na ½ úvazku

Zapisovatelka – na ½ úvazku

 

                                                             Hana Dvořáková    (zástup Marta Pokorná)

 

Vede rejstřík P, Nc, seznam senátních věcí a ostatní evidenční pomůcky týkající se opatrovnického oddělení – senát 9 P a Nc – na ½ úvazku

Zapisovatelka – na ½ úvazku

 

Kancelář výkonu rozhodnutí a exekuční – EXE, E

                                          

 

Zapisovatelky:                        Jitka Háková – agenda EXE

                                                Jana Kosíková – na 0,5 úvazku – agenda EXE

                                                Lenka Zídková – na 0,5 úvazku agenda E, D                                                

 

Výkonné oddělení:

 

Vykonavatelka:                    Simona HÁJKOVÁ – 0,5 úvazku

 

 

Vykonavatelka určena i k výkonu rozhodnutí dle § 68 a § 69 jednacího řádu.

 

 

Vyšší podací místo:               Jitka Matoušková

 

Zástup:                                   Jana Bubeníková, Kristýna Pavlíková, Hana Kocábová

 

Zapisuje do rejstříků a všech evidenčních pomůcek a lustruje.

 

Příjem el. pošty.

 

E-podatelna, E-výpravna:     Jana BUBENÍKOVÁ

 

Zástup:                                  Jitka Matoušková, Kristýna Pavlíková, Hana Kocábová

 

Zapisuje do rejstříků a všech evidenčních pomůcek a lustruje.

 

 

 

Domovník – údržbář:    František VODOLÁN       

 

Řidič:                             Ladislav STIBŮREK (zástup Ing. Miloslav Ziegler)

 

Současně požární preventista.

 

 

Uklízečky:                            Miloslava ŠIŠKOVÁ – na 0,5 úvazku

                                                                                    - na 0,5 úvazku výdej obědů

 

                                              Pavlína LÁNOVÁ – na 0,5 úvazku

 

                                              Marie Rajdlová – na 0,5 úvazku

 

 

V  Benešově dne 27.9.2017

 

 

 

                                                                                  Mgr. Magdaléna Kerlová

                                                                               předsedkyně okresního soudu