Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 9

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty

Opatření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 č. 8 (30 Spr 1025/2020)  o činnosti Obvodního soudu pro Prahu 9 v nouzovém stavu, vyhlášeném vládou České republiky dne 30.9.2020 pod č.957, v návaznosti na usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020  č. 1078, č. 1080

 

Obvodní soud pro Prahu 9

Tisková mluvčí

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 702 257 489
Fax: 251 443 401 (správa soudu)
ID datové schránky: g3tabzg
E-mail: mkupcova@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Kupcová

 

Trestní oddělení přípravné

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 443 234
Fax: 251 443 402
ID datové schránky: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: Tato linka je určena výhradně pro urychlení komunikace s orgány činnými v trestním řízení v rámci přípravného řízení. Na této lince nejsou poskytovány žádné další informace

 

Předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 443 242
Fax: 251 443 401 (správa soudu)
ID datové schránky: g3tabzg
E-mail: podatelna@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Wenzlová

 

Místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 pro věci trestní

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 709
Fax: 251 443 401 (správa soudu)
ID datové schránky: g3tabzg
E-mail: podatelna@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Vernerová Ivičičová

 

Místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 pro věci civilní

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 709
Fax: 251 443 401 (správa soudu)
ID datové schránky: g3tabzg
E-mail: podatelna@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Schramová

 

Ředitelka správy soudu

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 447 709
Fax: 251 443 401 (správa soudu)
ID datové schránky: g3tabzg
E-mail: mnovotna@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: Monika Novotná

 

Personální oddělení

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 737 244 179
Fax: 251 443 401 (správa soudu)
ID datové schránky: g3tabzg
E-mail: vnovakova@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: Vendulka Nováková

 

Účtárna

Ulice: 28. pluku 1533/29b
Obec: Praha 10
PSČ: 100 83
Tel: 251 443 220, 251 443 205
Fax: 251 443 401 (správa soudu)
ID datové schránky: g3tabzg
E-mail: asekaninova@osoud.pha9.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Sekaninová, Martina Bínová

 

 

Zrušení opatření

 

Opatření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 č. 5 ze dne 18. května 2020, 30 Spr 505/2020 o činnosti Obvodního soudu pro Prahu 9 v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, se s ohledem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 6. 2020, č.j. MZDR 15757/2020-25/MIN/KAN s účinnosti od 1. července 2020 zrušuje.

 

Mgr. Michaela Wenzlová

předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9

 

Zrušení opatření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 je zde (30 Spr 671/2020)

 

 

Opatření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9  č.5

 

V souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 vydávám následující organizační opatření:

 

1) Do objektu Justičního areálu Na Míčánkách je umožněn vstup pouze osobě, která

 

a) používá ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor, šátek, šálu nebo jiný prostředek zabraňující šíření kapének),

b) podrobí se případné namátkové kontrole bezdotykovým teploměrem, přičemž teplota nesmí být naměřena vyšší než 37, 5o C.

 

2) Neumožní-li příslušníci Justiční stráže vstup do objektů některé osobě, oznámí to neprodleně příslušnému       předsedovi senátu, samosoudci, případně vedoucí kanceláře či oprávněné osobě.

 

3) Všechny osoby jsou povinny ochranu dýchacích cest uvedenou shora používat po celou dobu pobytu a pohybu      v prostorách soudu.

 

4) Při osobním kontaktu je nutné dodržovat dostatečné rozestupy (nejméně 2 metry).

 

5) Žádám účastníky řízení a veřejnost, aby upřednostňovali elektronickou a telefonní formu komunikace se soudem a bezhotovostní platební styk.

 

6) Nahlížení do spisů bude umožněno pouze po předchozím objednání. Doporučená maximální doba nahlížení do spisů oprávněnou osobou se stanovuje na 60 minut. Po překročení této doby je zaměstnankyně informačního centra oprávněna nahlížení do spisů ukončit.

 

Zrušuje se Opatření č. 4 předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28. 4. 2020, 30 Spr 451/2020.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 18. 5. 2020.

 

Mgr. Michaela Wenzlová

předsedkyně obvodního soudu pro Prahu 9

 

 

 

Opatření předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 č.5 je zde (30 Spr 505/2020)