Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 6

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Upozornění o nahlížení do soudních spisů

 

Žádáme účastníky řízení a advokáty, aby v zájmu zjednodušení a urychlení žádali o nahlížení do konkrétních spisů nejméně 2dny předem, a to:

 

telefonicky na tel. č. 251447706

nebo

 

e-mailem na adresu: NahlizeniDoSpisu@osoud.pha6.justice.cz

zde je potřeba uvést spisovou značku,datum a hodinu nahlížení, kdo přijde a telefonní kontakt

s tím, že potvrdíme, zda spis bude k nahlédnutí v konkrétním termínu připraven.

 

Upozorňujeme, že v případě požadavku zajistit nahlédnutí do spisu ihned, je toto zajištění spojeno s dlouhou časovou prodlevou, kterou nemůžeme ovlivnit.

Také žádáme o dodržování domluveného termínu nahlížení.

Při nedodržení může nastat časová prodleva k nahlédnutí do spisu.

Děkujeme za pochopení