Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 6

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Bankovní spojení - Úhrady při soudním řízení

 

Soudní poplatek

se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na účet soudních poplatků č. 3703-1924061/0710.

Variabilní symbol pro úhradu soudního poplatku stanoví kancelář soudu nebo finanční účtárna

Zálohy na soudní řízení

Uložené rozhodnutím soudu, hradí účastník řízení na účet č. : 6015-1924061/0710

Variabilní symbol pro úhradu stanoví kancelář soudu nebo finanční účtárna

Náklady řízení

Náklady řízení (správní náklady, náhrady za výdaje advokátů, náklady trestního řízení a exekuční náklady dle § 182), které byly uloženy rozhodnutím soudu se hradí na účet č.: 19-1924061/0710

Variabilní symbol pro úhradu stanoví kancelář soudu

Kauce, jistoty, narovnání

se hradí na účet č.: 6015-1924061/0710.

Variabilní symbol pro úhradu stanoví příslušná kancelář nebo finanční účtárna.

Složení jistoty – žádost o vydání předběžného opatření 

se hradí na účet č. : 6015-1924061/0710,  specifický symbol 738

Variabilní symbol pro úhradu stanoví příslušná kancelář nebo finanční účtárna. U platby předběžného opatření (pokud není známa sp.zn.) se jako variabilní symbol uvede rodné číslo ve formátu bez znaku lomeno (/),   nebo IČ organizace (žalobce).

Pokuty a peněžité tresty

hradí ten, kterému bylo uloženo na účet č.  3762-1924061/071, Variabilní symbol pro úhradu stanoví příslušná soudní kancelář.

Peněžitý trest dle zák. 59/2017 se hradí na účet č. 6015-1924061/0710. (peněžní prostředky z majetkových trestních sankcí)

Soudní úschovy

Je možno zaslat na číslo účtu :  6015-1924061/0170.

Variabilní symbol stanoví soudní kancelář nebo finanční účtárna

Veškeré soudní poplatky musí být soudu poukázány s variabilním symbolem. V případě, že je platba poukázána bez variabilního symbolu nebo s chybným variabilním symbolem nemůže být soudem akceptována.