Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 6

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace dle zákona 106/1999 Sb

Přehled informací poskytnutých dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je zveřejněn na elektronické úřední desce soudu - infoDeska

 

Přehled informací poskytnutých dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodním přístupu k informacím, kde předmětem žádosti je poskytnutí soupisu řízení na žádost účastníka řízení nebo na žádost třetí osoby na základě plné moci, je zveřejněn na elektronické úřední desce soudu - infoDeska

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

 

Související předpisy: