Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 4

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Boj proti korupci

  Protikorupční linka Obvodního soud pro Prahu 4: Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím těchto kontaktů: ...

GDPR

Zpracování a ochrana údajů u Obvodního soudu pro Prahu 4 Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27....

Vznik obvodního soudu pro Prahu 4

Podle zák.č. 1/1993 Sb. Ústava ČR, čl. 4,90 a násl. soudy zajišťují ochranu právům. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní...

Bankovní spojení

Soudní poplatek se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu: 3703-1327021/0710 ,...

Základní informace o nahlížení do spisu

UPOZORNĚNÍ: Pro nahlížení do soudního spisu je třeba předchozí objednání. Žádáme účastníky řízení a advokáty, aby v zájmu zjednodušení a urychlení žádali o...

Informace o bezbariérovém přístupu

přístup osobám s omezenou schopností pohybu k soudnímu jednání je umožněn z ulice 28.pluku, a to prostřednictvím zvedací plošiny a následně dle pokynů...