Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 3

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce pro rok 2015

Rozvrh práce Obvodního soudu pro Prahu 3 je evidován pod jednacím číslem 50 Spr 1244/2014 a je k nahlédnutí u ředitelky správy soudu v kanceláři č. 402 ve IV. poschodí hlavní budovy soudu.

 

Předseda obvodního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

 

V rozvrhu práce musí být vždy:

  1. jmenovitě určeni soudci a vyšší soudní úředníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,
  2. stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,
  3. určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,
  4. určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.  

 

 

V následujících pdf odkazech naleznete rozvrh práce pro rok 2015:

Rozvrh práce na rok 2015

Rozvrh práce na rok 2015 ve znění změny č. 1  účinném od 23. 2. 2015

Rozvrh práce na rok 2015 ve znění změny č. 2 účinném od 30.4.2015

Rozvrh práce na rok 2015  ve znění změny č. 3 účinném od 16.6.2015

Rozvrh práce na rok 2015 ve znění změny č. 4 účinném od 15.6.2015

Rozvrh práce na rok 2015 ve znění změny č. 5 účinném od 1.12.2015

 

 

 

 

 

Seznam změn rozvrhu práce platného pro rok 2015:

 

 

Změna č. 1 Rozvrhu práce na rok 2015

Změna č. 2 Rozvrhu práce na rok 2015

Změna č. 3 Rozvrhu práce na rok 2015

Změna č. 4 Rozvrhu práce na rok 2015

Dodatek č. 1 ke změně č. 4 Rozvrhu práce na rok 2015

Dodatek č. 2 ke změně č. 4 Rozvrhu práce na rok 2015

Změna č. 5 Rozvrhu práce na rok 2015