Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 3

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení vyplývá ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích):

§ 8 výše citovaného zákona:

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy. Soudy jsou účetními jednotkami.

§ 9 odst. 1 výše citovaného zákona:

V obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze a působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy.

§ 12 výše odst. 2 výše citovaného zákona (Okresní soudy):

Názvy a obvody obvodních soudů v hlavním městě Praze jsou stanoveny v příloze č. 4 k tomuto zákonu; při určení obvodů obvodních soudů se vychází ze členění hlavního města Prahy na městské části ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Sídlem obvodních soudů v Praze je hlavní město Praha.

 

Výňatek z přílohy č. 4 citovaného zákona:

NÁZVY A OBVODY OBVODNÍCH SOUDŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

.

.

                3. Obvodní soud pro Prahu 3

                Do obvodu Obvodního soudu pro Prahu 3 patří území městské části Praha 3.

.

.

.