Agregátor obsahu Agregátor obsahu

24.09.2021 Setkáním se studenty a zakladatelem školy Školského spolku Komenský Eduardem Harantem začal druhý den návštěvy ministryně spravedlnosti v Rakousku

Dvoudenní pracovní návštěva Vídně dnes pokračovala setkáním s rakouskou spolkovou ministryní spravedlnosti Almou Zadić. Společného jednání se účastnili také náměstci ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc, Michal Franěk a Tomáš Jan Podivínský.

Na setkání zaznělo, že Rakousko a Česká republika jsou sousední státy a naše národy k sobě měly vždy hodně blízko. „Covid-19 přerušil podobná osobní setkávání, ale na vztahy ČR a Rakouska to naštěstí vliv nemělo. Dovolím si tvrdit, že naše bilaterální vztahy jsou na výborné úrovni," uvedla Marie Benešová.

To potvrdila i spolková ministryně spravedlnosti Alma Zadić: „Od členů svého týmu vím, ze spolupráce v oblasti justice funguje na všech úrovních i v oblasti diplomatické. Jsem ráda, že jsme dnes mohli probrat otázky českého předsednictví. Mohu ČR ujistit, že v otázce digitalizace justice budete mít naši velkou podporu."

Předsednictví ČR v Radě EU začne v červenci příštího roku. Navazuje na předsednictví francouzské, proto velká část našich agend a priorit vychází z aktivit, které budou probíhat během francouzského předsednictví v prvním pololetí příštího roku.

Prioritou CZ PRES 2022 v oblasti spravedlnosti bude v otázkách civilního práva posílení principu subsidiarity a proporcionality v kontextu spolupráce se třetími státy a zejména přistoupení EU k Haagské úmluvě o uznávání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Významnou agendou bude pro CZ PRES 2022 projednávání tří předpisů v rámci Balíčku digitální justiční spolupráce. V oblasti trestního práva se CZ PRES 2022 zaměří na revizi směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí.

Během jednání zavítali zástupci ministerstva do školy Školského spolku Komenský. Marie Benešová česky pozdravila studenty. Ti si tak mohli procvičit jeden ze sedmi jazyků, které se zde vyučují. Studenti ji na oplátku v češtině zazpívali. Školu financují Češi žijící ve Vídni. Studentům pak ministryně Benešová předala české knihy. I proto se ve Vídni mezi krajany říká, že kdo zde chce umět česky nebo se češtinu naučit, chodí do „Komenského".

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

 

24. 09. 2021