Agregátor obsahu Agregátor obsahu

09.04.2020 Ministryně spravedlnosti vyhlašuje výběrová řízení na předsedy dvou soudů

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje výběrová řízení na obsazení funkce předsedy pražského městského soudu a Krajského soudu v Plzni. Nejzazším termínem pro doručení přihlášky je 7. květen 2020. Obě pozice budou uvolněny k 1. říjnu 2020.

V uvedeném termínu je třeba doručit písemnou přihlášku s požadovanými doklady ve dvou vyhotoveních (ověřené kopie) do podatelny Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. Lhůta pro podání přihlášky je zachována, je-li přihláška doručena poslední den lhůty do 16 hodin. Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněnou přihlášku, strukturovaný životopis a záměry spojené s výkonem funkce, bude z výběrového řízení vyřazen.

Podrobnosti k oběma výběrovým řízením je možné nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti – zde.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení

9. 4. 2020