Agregátor obsahu Agregátor obsahu

08.04.2021 Štrasburský soud posvětil systém povinného očkování v Česku

Evropský soud pro lidská práva dnes rozhodl o stížnostech šesti českých rodičů, kteří ve Štrasburku brojili proti systému povinného očkování dětí. Velký senát označil nastavení povinného očkování v České republice za adekvátní a do světa vyslal zprávu, že kromě základních práv má člověk i základní povinnosti a odpovědnost vůči druhým. Vyzdvihl tak důležitost sociální solidarity ve společnosti. 

Ve věci Vavřička a ostatní proti České republice se šestice rodičů obrátila na Evropský soud pro lidská práva, kde namítala, že stát nepřiměřeně zasáhl do jejich práv, když jim za nenaočkování dětí uložil pokutu nebo jejich děti nepřijal do mateřských škol. Takový postup je dle jejich názoru v rozporu s právem na respektování soukromého života, s právem na svobodu myšlení a s právem jejich dětí na přístup ke vzdělání. Před Soudem poukazovali především na přebujelý rozsah očkování v tuzemsku, který dle nich není opodstatněný a není o něm rozhodováno transparentně.

Sedmnáctičlenný velký senát dnes na uzavřeném online vyhlášení rozsudku námitky stěžovatelů zamítl. Prohlásil, že systém povinného očkování je ve světle Evropské úmluvy pro lidská práva možným prostředkem pro zajištění kolektivní imunity populace vůči infekčním nemocem za účelem naplnění legitimního zájmu, kterým je ochrana veřejného zdraví. Celkové nastavení povinného očkování v České republice prohlásil za přiměřené.

Až do vydání dnešního rozsudku přitom otázka souladu povinného očkování s lidskými právy v Evropě zůstávala nevyřešená. K řízení se připojily mimo jiné vlády několika členských států Rady Evropy, jako je Slovensko, Německo, Francie nebo Polsko.

Rozsudek štrasburského soudu ve věci Vavřička a ostatní proti České republice naleznete v anglickém jazyce zde. Tiskovou zprávu k vyhlášení rozsudku naleznete zde.

 

Kancelář vládního zmocněnce

8. 4. 2021