Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace ohledně povinností vyplývajících z GDPR ve vztahu ke znalcům, tlumočníkům a znaleckým ústavům

K případným dotazům ohledně povinností vyplývajících z General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR") ve vztahu ke znalcům, tlumočníkům a znaleckým ústavům, sděluje odbor organizace justice ministerstva spravedlnosti následující informace:

Ministerstvo spravedlnosti vzhledem k zákonem vymezené působnosti nemůže v oblasti problematiky ochrany osobních údajů poskytovat pro jakýkoliv jiný subjekt závazná stanoviska či vyjádření, neboť věcným a odborným gestorem celé problematiky je Úřad pro ochranu osobních údajů. Obdobně jako všem dalším ústředním orgánům státní správy náleží do kompetencí ministerstva spravedlnosti naplnění procesů implementace Obecného nařízení v rámci úřadu a koordinace těchto procesů vůči podřízeným organizačním složkám.

V současné době je již veřejně k dispozici řada použitelných vodítek, z nichž lze pro nastavení souladu s GDPR vycházet, přičemž lze zejména doporučit web ministerstva vnitra, které je legislativním gestorem celé problematiky a pro tyto účely zřídilo samostatné stránky nazvané GDPR – Ochrana osobních údajů.