Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Formuláře ke stažení:

 

 

Kontaktní adresa pro zasílání vyplněných formulářů:

 

Ministerstvo spravedlnosti

odbor insolvenční a soudních znalců

Vyšehradská 16

128 10  Praha 2

 

e-mail: oins@msp.justice.cz

ID DS: kq4aawz