Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ministryně spravedlnosti navrhla jmenování padesáti nových soudkyň a soudců

Vláda dnes schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové na jmenování nového předsedy Krajského soudu v Brně a návrh na jmenování padesáti kandidátů do funkcí soudců.

Funkce předsedy Krajského soudu v Brně byla uvolněna od 1. 10. 2021 ukončením funkčního období dosavadního předsedy tohoto soudu. Komise pro přijímací pohovor, jejíž jednání se uskutečnilo dne 27. 7. 2021, dospěla k jednoznačnému závěru, že vhodným a kvalitním kandidátem je JUDr. Milan Čečotka, místopředseda Krajského soudu v Brně. JUDr. Milan Čečotka je velmi dobře hodnocen z hlediska odborných znalostí, řídících a organizačních schopností, a i z hlediska osobních a morálních vlastností. Umí velmi dobře pracovat a komunikovat s lidmi, má plán personální obměny a kariérního rozvoje soudu.  V justici působí nepřetržitě od roku 1988. Od dubna 1989 zastává funkci soudce, pro jejíž výkon byl přidělen k Okresnímu soudu v Břeclavi. Dnem 1. 11. 1993 byl přeložen ke Krajskému soudu v Brně. V době od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2017 byl pověřen zastupováním místopředsedy krajského soudu a dnem 1. 5. 2017 byl jmenován místopředsedou krajského soudu a tuto funkci vykonává dosud.

Z celkového počtu 50 navržených kandidátů do funkcí soudců je 33 žen a 17 mužů. Jejich věk se pohybuje v rozmezí 30–45 let. Osmnáct kandidátů z jiné právní praxe posílí soudy v obvodu působnosti Městského soudu v Praze, osm justičních čekatelů zamíří do obvodu Krajského soudu v Praze. Po třech nováčcích posílí Krajské soudy v Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové a Brně. Čtyři zamíří ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem a osm jich bude nově působit u Krajského soudu v Ostravě.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

11. 10. 2021