Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Tzv. lex covid přináší dočasné i trvalé změny v exekucích

Ministerstvo spravedlnosti připravilo v reakci na současnou pandemii způsobenou koronavirem návrh zákona tzv. lex covid justice. Jeho cílem je zmírnění dopadů stávající krizové situace mimo jiné také na osoby povinné v exekuci. V této oblasti návrh představuje celou řadu změn, přičemž některé mají dočasný a jiné i trvalý charakter.

V první řadě zákon přináší přerušení výkonu některých citlivých způsobů provedení exekuce jako například mobiliárních exekucí a prodej nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu, a to do 30. června 2020. Výjimkou je případ, kdy jsou vymáhány pohledávky výživného, náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem či byl udělen příklep. V těchto případech se exekuce nepřerušuje. Dále se do 31. prosince 2020 navyšuje částka, kterou může povinný vybrat z účtu postiženého exekucí, tedy namísto 7.720 Kč bude částka činit 15.440 Kč.

Trvalý charakter bude mít úprava srážek z odstupného tak, aby bylo reflektováno, že ve skutečnosti odstupné nahrazuje několik měsíčních výplat. Nezabavitelná částka tedy nebude chráněna pouze jednou, ale tolikrát, kolik měsíčních výplat odstupné nahrazuje. Nově také nebude podléhat exekuci daňový bonus na dítě. Zároveň se navyšuje minimální výše pohledávky, pro kterou je možné exekuci provést prodejem nemovité věci, v níž má povinný místo trvalého pobytu, a to ze současných 30.000 Kč na 100.000 Kč.

Jak za současné situace postupovat v oddlužení nebo exekuci jsme již informovali zde.

 

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

24. 4. 2020