Agregátor obsahu Agregátor obsahu

12.05.2022 Dopady tzv. lex covid justice do insolvencí

Tzv. lex covid justice přináší celou řadu úlev i v oblasti insolvenčního práva pro podnikatele i spotřebitele. Podnikatelům, kteří se nachází v úvodních fázích insolvenčního řízení, nabízí zákon tzv. mimořádné moratorium. Pro dlužníky v oddluženích zahájených před oddlužovací novelou přináší zmírnění některých pravidel.

Zákon v první řadě podporuje podnikatele, jejichž podnikání může být dočasně ohroženo z důvodu přijatých mimořádných opatření. Jedná se o jedince, kteří se do zhoršené ekonomické situace nedostali vlastním přičiněním. Právě těmto podnikatelům poskytuje zákon ochranu před účinky insolvenčního práva a oddechový čas k tomu, aby veškeré zdroje mohli využít k záchraně svého podniku. Po přechodnou dobu nebudou povinni podat na sebe insolvenční návrh bez rizika odpovědnosti za škodu způsobenou jeho opožděným podáním (nejpozději do 31. 12. 2020). Po nezbytně nutnou dobu nebudou přípustné ani věřitelské insolvenční návrhy (do 31. 8. 2020).

Mimořádné moratorium se dotkne podnikatelů, kteří se nachází v úvodních fázích insolvenčního řízení. To podnikatelům nabízí prostor překonat hrozící úpadek tím, že zabrání rozhodnutí o úpadku, ochrání je před provedením exekucí a zachová nezbytné smlouvy o dodávkách zboží a služeb. Interaktivní formulář návrhu na mimořádné moratorium bude k dispozici na portálu isir.justice.cz. Podnikatelům v pokročilejších fázích reorganizací zase umožňuje požádat o dočasné přerušení plnění reorganizačního plánu.

Zmírnění některých pravidel pocítí i dlužníci v oddluženích zahájených před tzv. oddlužovací novelou (z června 2019). Výpadek příjmu v důsledku koronavirové situace by s sebou neměl nést riziko zrušení schváleného oddlužení. Také by nemělo hrozit nepřiznání osvobození od dluhů po ukončení 5 let splátkového kalendáře, i pokud dlužník bez svého zavinění dosáhne nižšího než 30% uspokojení nezajištěných věřitelů. Tato opatření platí bez časového omezení, chrání tedy i dlužníky, jejich splátkové kalendáře skončí mezi posledními zhruba v roce 2025.

Doba účinků zvláštních opatření ve prospěch podnikatelů je převážně omezena trváním mimořádných opatření.

Jak za současné situace postupovat v oddlužení nebo exekuci jsme již informovali ZDE. Na dalších souvisejících úpravách pro podnikatele, kteří se dostali do dočasných finančních obtíží, intenzivně pracujeme v rámci implementace směrnice o preventivní restrukturalizaci. Více informací ZDE.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

24. 4. 2020