Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Sběr podnětů pro zlepšení Výroční statistické zprávy

Sběr podnětů pro VSZ za 2019 uzavřen!

Výroční statistická zpráva - České soudnictví 2019 se bude zpracovávat v roce 2020. Již nyní je však možné zasílat své podněty a připomínky například na základě výročních zpráv předchozích.

Naším cílem je poskytovat přehledné a profesionální statistické informace, které mohou sloužit nejen k informování široké veřejnosti, ale i k důležitým manažerským rozhodnutím. Není třeba zdůrazňovat, že formát Výroční statistické zprávy má informační charakter a je limitován rozsahem. Podrobná data české justice ve formě sestav lze nalézt na stránkách InfoData.

V souladu s otevřenou politikou rádi uvítáme konstruktivní podněty pro zlepšení Výroční statistické zprávy. Pro tento účel jsme připravili strukturovaný formulář ve formátu MS Excel, který nám pomůže s vyhodnocováním podnětů.

Vyplněný formulář zasílejte na e-mailovou adresu vyrocnizprava@msp.justice.cz do 31.1.2020.

Předem děkujeme za všechny podnětné příspěvky!