Agregátor obsahu Agregátor obsahu

18.06.2020 Ministři spravedlnosti zemí V4 jednali o justiční spolupráci i o fungování Úřadu evropského veřejného žalobce

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová uspořádala ve středu 17. června 2020 v rámci předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině videokonferenci ministrů spravedlnosti zemí V4.

Ministři spravedlnosti zemí V4 si vyměnili názory a zkušenosti z oblasti kontroly dodržování diplomatických záruk poskytnutých v extradičním řízení se třetími státy a shodli se, že diplomatické záruky představují spolehlivý mechanismus kontroly dodržování závazků vyplývajících z mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách. Dále se zabývali soudní spoluprací v civilních věcech a možnostmi renegociace dvoustranných mezinárodních smluv o justiční spolupráci v civilních věcech se třetími zeměmi. Shodli se, že tyto smlouvy považují za zásadní nástroj pro přeshraniční justiční spolupráci a chtějí si ponechat možnost takové smlouvy opět projednat, proto by považovali za přínosné otevřít tuto debatu znovu v rámci celé Evropské unie.

Ministři se dále zabývali vztahem vnitrostátního a unijního práva a na závěr diskutovali o fungování Úřadu evropského veřejného žalobce a jeho spolupráci se státy, které se posílené spolupráce na zřízení Úřadu neúčastní. Úřad je zcela novým subjektem v rámci justiční spolupráce, jeho činnost má být zahájena ještě v letošním roce a členské státy nemají zatím s takovou spoluprací zkušenosti.  Ministři proto považují za vhodné co nejdříve projednat se všemi členskými státy EU praktické aspekty spolupráce, jakož i text oznámení Úřadu jako příslušného orgánu.

V samotném závěru ministryně Marie Benešová předala pomyslné předsednické žezlo Polsku, které se ročního předsednictví ve Visegrádské skupině ujme od 1. července 2020.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

18. 6. 2020