Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Probační a resocializační programy pro dospělé

Jako pojem není legislativně ukotven, ale rozumí se jím specifický, strukturovaný způsob práce s pachatelem, jemuž byla podle § 48/4 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, uložena přiměřená povinnost

  1. podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy
  2. podrobit se vhodným programům psychologického poradenství

Pachatele, který splňuje vstupní podmínky poskytovatele probačního a resocializačního programu (PRP), lze do programu zařadit na základě rozhodnutí soudu, který mu uloží povinnost absolvovat PRP jako přiměřenou povinnost, nejlépe v rámci uloženého dohledu probačního úředníka.

Zároveň lze do PRP zařazovat také pachatele, kteří splňují vstupní podmínky poskytovatele programu, aniž by jim povinnost absolvovat program byla uložena soudem – v tomto případě lze účast v programu dojednat s probačním úředníkem v rámci podmínek výkonu dohledu a absolvování PRP zařadit do probačního plánu dohledu.

Seznam akreditovaných probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele je veden Ministerstvem spravedlnosti ČR. Do tohoto seznamu jsou zapisovány pouze ty probační programy, které úspěšně prošly akreditačním řízením a kterým byla rozhodnutím ministra udělena akreditace.

Informace k dotačnímu a akreditačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti ČR v oblasti Probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele naleznete ZDE.

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová, e-mail: Mhucinova@msp.justice.cz, Tel.: +420 221 997 194