Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Jednání Kolegia dne 22. listopadu 2018

Páté jednání Kolegia se konalo dne 22. listopadu 2018. Úvodem byl diskutován stav výkonu rozsudků ESLP proti České republice. Jednalo se o rozsudek ve věci D. H. a ostatní proti České republice, který se věnoval diskriminaci romských dětí v přístupu k základnímu vzdělání, rozsudek Červenka proti České republice řešící problematiku zbavení svobody v zařízeních sociálních služeb, a konečně rozsudek Bureš proti České republice nastolující otázky spojené s používáním omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních. Dále byly probírány dva nové rozsudky ESLP proti České republice ve věcech Novotný proti České republice, v němž byla posuzována (ne)možnost popřít otcovství, a Kuklík a ostatní proti České republice, který se týká regulace nájemného bez právního základu. Další bod programu byl věnován rozsudku Blokhin proti Rusku nastolujícímu i v českém právním kontextu otázku existence dostatečných procesních záruk v řízení ve věcech dětí mladších 15 let o činu jinak trestném. Závěr jednání byl věnován dvěma rozhodnutím Evropského výboru pro sociální práva, a to konkrétně rozhodnutí Approach proti České republice, které se zabývá tělesným trestáním dětí, a nově vydanému rozhodnutí Transgender Europe a ILGA-Europe proti České republice, které se vztahuje k dosud platné podmínce sterilizace pro právní uznání změny pohlaví, jež byla v minulosti na Kolegiu diskutována v souvislosti s rozsudkem A. P. Garçon a Nicot proti Francii.  

podklady | přílohy | zápis