Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Hlášení korupčního jednání

Pro oznámení Vašeho podezření z korupčního jednání v justici můžete použít následující kontakty:

e-mail

korupce@msp.justice.cz   

telefon

221 997 623  

Pozor: tato e-mailová adresa slouží pouze k oznamování případného podezření zaměstnanců resortu Ministerstva spravedlnosti na korupci. Všechny ostatní podání, která se netýkají korupce, zasílejte na oficiální adresu Ministerstva spravedlnosti posta@msp.justice.cz.

Uvítáme pouze konkrétní, aktuální a ověřitelné informace se sdělením kontaktu na Vás.  

Odkaz na Rezortní protikorupční program a Etický kodex a pravidla etiky státních zaměstnanců