Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a k posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráci. Přispívající státy, kladou velký důraz na sdílení,  výměnu zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci což je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Podpora z Fondů EHP a Norska je realizována v rámci několikaletých cyklů, tzv. Programových období.

Programové období 2004–2009

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2004–2009 vyčleněno celkem 82,9 mil EUR. Z toho bylo pro realizaci individuálních projektů a programů alokováno 2,49 mil. EUR pro oblast Implementace Schengenského acquis a posilování justice.

Přehled projektů:

PROGRAM NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO             PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ
REALIZACE
UKONČENÍ
REALIZACE
VÝŠE DOTACE
Fondy EHP a Norska
2004 -2009
Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby
 CZ 0001-18
Probační a mediační služba 1.11.2009 30.11.2010 2 944 000 Kč
Fondy EHP a Norska
2004 -2009
E-learningové vzdělávání v resortu justice
CZ00056 
Ministerstvo spravedlnosti  1.2.2008 30.11.2011 15 275 000 Kč

Programové období 2009–2014

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2009–2014 vyčleněno celkem 131,8 mil. EUR. Z toho 4,9 mil. EUR bylo alokováno na program Budování kapacit a spolupráce v justici. Cílem programu bylo zlepšení účinnosti soudního systému, podpora zranitelných skupin ve věznicích a příprava vězňů pro běžný život ve společnosti. Dalším cílem bylo překonávání problémů s přeplněností věznic a zvyšování kompetencí pracovníků probační a mediační služby a vězeňské služby.

Přehled projektů:

PROGRAM                NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ
REALIZACE
UKONČENÍ
REALIZACE
VÝŠE DOTACE

Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Výměnná studijní cesta v rámci Norska a České republiky - výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu
NF-CZ15-BFB-1-020-01-2017
Probační a mediační služba 28.8.2017 8.9.2017 1 043 939 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Studijní cesta do Norska - výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti  otevřených věznic

NF-CZ15-BFB-1-021-01-2017

Ministerstvo spravedlnosti 21.8.2017 24.8.2017 430 000 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Bilaterální spolupráce zaměstnanců českých a norských ženských věznic
NF-CZ15-BFB-1-019-2017
Vězeňská služba 9.8.2017 15.9.2017 1 171 680 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Mezinárodní konference - otevřená věznice (Stráž pod Ralskem)
NF-CZ15-BFB-1-018-01-2017
Ministerstvo spravedlnosti 6.3.2017 7.3.2017 462 460 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Studijní cesta do Norska - prohloubení znalostí o systému otevřené věznice
NF-CZ15-BFB-1-017-01-2016
Ministerstvo spravedlnosti 22.8.2016 24.8.2016 481 161 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Multilaterální seminář v Rumunsku na téma "ECHR jako integrální součást justiční metodologie - motivace soudních rozhodnutí"
NF-CZ15-BFB1-016
Ministerstvo spravedlnosti 6.4.2016 8.4.2016 425 575 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Multilaterální seminář v Polsku "ECHR jako integrální součást justiční
metodologie - motivace soudních rozhodnutí"
NF-CZ15-BFB-1-013-01-2015
Ministerstvo spravedlnosti 28.9.2015 29.9.2015 31 194 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014
Studijní cesta do Norska - výměna zkušeností v oblasti elektronického monitoringu a probačních domů
NF-CZ15-BFB-1-012-2015
Ministerstvo spravedlnosti 14.9.2015 18.9.2015 603 667 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

NF-CZ15-PDP-3-002-01-2014

Vězeňská služba 23.9.2014 30.4.2017 16 135 983 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

NF-CZ15-PDP-4-004-01-2014

Vězeňská služba 23.9.2014 30.4.2017 13 297 038 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava

NF-CZ15-PDP5-005-01-2014

Vězeňská služba 23.9.2014 30.4.2017 14 885 381 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram

NF-CZ15-PDP-6-006-01-2014                                                        

Vězeňská služba 23.9.2014 30.4.2017 13 959 008 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve věznici Kuřim

NF-CZ15-PDP-7-007-01-2014

Vězeňská služba 1.9.2014 30.4.2017 13 959 205 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Zavedení videokonferencí v resortu justice

NF-CZ15-PDP-1-003-01-2014

Ministerstvo spravedlnosti 20.8.2014 30.4.2017 61 129 617 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR

NF-CZ15-PDP-2-001-01-2013

Probační a mediační služba 12.6.2014 30.4.2017 11 106 911 Kč
Fondy EHP a Norska
2009 - 2014

Řízení Programu CZ 15 (Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů)
NF-CZ15-MNG-3-010-2015

Ministerstvo spravedlnosti 16.6.2013 30.9.2017 1 470 545 Kč

Programové období 2014–2021

Pro Českou republiku bylo v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 vyčleněno celkem 184,5 milionů EUR, z toho pro resort justice cca 9 mil. EUR. Resort justice bude čerpat finanční podporu z Programu Spravedlnost, z něhož půjde celkem 6 mil. EUR na projekty zaměřené na alternativní opatření v oblasti vězeňství, podporu nápravných opatření ve vězeňské a následné péči, implementaci reintegračních programů a vzdělávacích aktivit pro osoby ve výkonu trestu.

Dále z programu Řádná správa věcí veřejných je celkem 850 tisíc EUR směřováno na aktivity vedoucí ke zlepšení obecného vnímání problematiky korupce v České republice a její prevence.

A z programu Lidská práva je přes 2 mil. EUR směřováno na projekty, které mají za cíl zvýšení informovanosti o mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv, dále pak na aktivity, které povedou ke zlepšení situace obětí trestných činů.

 

PROGRAM NÁZEV PROJEKTU A REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘÍJEMCE DOTACE ZAHÁJENÍ REALIZACE UKONČENÍ REALIZACE VÝŠE DOTACE
Norské fondy - Lidská práva

Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny
LP-PDP6-001

více zde

Justiční akademie 01.01.2020 31.12.2023 36 143 241 Kč
Norské fondy - Lidská práva

Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích ČR v oblasti lidských práv
LP-PDP5-001

více zde

Ministerstvo spravedlnosti 01.01.2020 31.12.2023 20 400 000 Kč
Norské fondy - Lidská práva Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR
LP-PDP7-001
Institut pro kriminologii a sociální prevenci 01.01.2020 31.12.2023 7 650 000 Kč
Norské fondy - Spravedlnost Zpátky do života
SP-PDP3-001
Probačné a mediační služba 01.05.2020 30.04.2024 57 885 000 Kč
Norské fondy - Spravedlnost Řízení programu spravedlnost
SP-MNG-02-001
Ministerstvo spravedlnosti 01.01.2019 30.09.2024 2 293 868 Kč
Norské fondy - Spravedlnost

Snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů
SP-PDP2-001

více zde

Vězeňská služba 01.03.2020 29.02.2024 40 545 000 Kč
Norské fondy - Spravedlnost

Systém společného vzdělávání
(Common Education Systém - strenghtening cooperation in the criminal justice and social systém)
SP-PDP1-001

více zde

Ministerstvo spravedlnosti 1.8.2020 30.10.2023 20 451 000 Kč
EHP fondy  - Řádná správa

Zintenzivnění boje proti korupci zvýšením povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu      
GG-PDP5-001

více zde

Ministerstvo spravedlnosti 1.8.2020 31.7.2023 25 500 000 Kč