Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Etický kodex

Dokumenty ke stažení:

Příloha 1 – Etický kodex zaměstnance ministerstva spravedlnosti vydaný 18.září 2012, který nahrazuje s účinností od 1. října 2012 Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě z roku 2001

Příloha 2 – Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců

Příloha 3 – Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu spravedlnosti č.2/2016 ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví specifická pravidla etiky při výkonu služby státního zaměstnance Ministerstva spravedlnosti