Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Memorandum o spolupráci při výběru soudců

V zájmu transparentního výběru budoucích soudců a řádného chodu justice nalezl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek shodu s předsedy krajských soudů pravidlech při výběru soudců. Memorandum o spolupráci ministra spravedlnosti a předsedů krajských soudů při výběru soudců přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy je ke stažení zde.