Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Informace k dotačnímu a akreditačnímu řízení Ministerstva spravedlnosti v oblasti Rozvoje probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele:

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2020

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2020

Dodatek č. 1 k Metodice

Přílohy metodiky:

Žádost o neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020

Povinné přílohy k žádosti na rok 2020

V rámci žádosti o poskytnutí dotace v souladu s uvedenou metodikou lze požádat o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci. Smlouvy o dlouhodobé spolupráci, u nichž v tomto roce končí platnost, nebudou prodlužovány. V případě pokračování zájmu o dlouhodobou spolupráci je nutné požádat o uzavření smlouvy nové.

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým a telefonickým kontaktem uvedeným ve Výzvě.

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci

Průběžná zpráva o realizaci projektu v roce 2020

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2019

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace   v rámci dotačního titulu Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.

Další materiály ke stažení:

Metodika pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2019

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2019

Povinné přílohy  k žádosti na rok 2019

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci

Informace o dotačním řízení se poskytují e-mailovým kontaktem. Své dotazy zasílejte na adresu mhucinova@msp.justice.cz. Dále nabízíme možnost osobních konzultací, a to 28. 11. 2018, 7. 12. 2018, 13. 12. 2018 a 19. 12. 2018 od 9:00 do 11:00 hod na Ministerstvu spravedlnosti ČR, případně po dohodě jinak.

Seznam úspěšných žadatelů

Průběžná zpráva o realizaci probačního/resocializačního programu pro dospělé pachatele v roce 2019

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2019 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2019 a s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019. Vyplněné formuláře musí být doručeny poskytovateli dotace nejpozději do 31. ledna 2020.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2019:

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová
e- mail: Mhucinova@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 194

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2018

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul Probační a resocializační programy pro dospělé pachatele, realizované v dotačním roce 2018.

Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu je dostupná zde.

Další materiály ke stažení:

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018

Povinné přílohy k žádosti na rok 2018

Žadatel předloží jednu kopii žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu rsolska@msp.justice.cz.

Závěrečné vyúčtování dotace na rok 2018 bude realizováno v souladu s Metodikou pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti platnou při zahájení výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2018. Vyplněné formuláře musí být doručeny poskytovateli dotace nejpozději do 31. ledna 2019.

Formuláře k vyúčtování dotace na rok 2018:

Akreditační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2019

Akreditace je oprávnění k realizaci probačního a resocializačního programu pro dospělé pachatele, udělené na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti o tom, že konkrétní program splňuje Standardy kvality probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, které jsou definovány v Metodice akreditačního procesu a pravidel pro žadatele o akreditaci Probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele. Akreditace se uděluje na dobu dvou let, programy, jimž byla akreditace udělena, se zapisují do Seznamu akreditovaných probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Materiály ke stažení:

Výzva pro předkládání žádostí o akreditaci Probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Žádost o udělení řádné akreditace k Probačnímu a resocializačnímu programu pro dospělé pachatele

Stanovisko místně příslušného střediska PMS ČR

Metodika akreditačního procesu a pravidel pro žadatele o akreditaci Probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Předepsaná struktura programového manuálu

Přehled akreditovaných probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Hučínová, e-mail: Mhucinova@msp.justice.cz, Tel.: +420 221 997 194