Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Hlášení korupčního jednání

Pro oznámení Vašeho podezření z korupčního jednání v justici můžete použít následující kontakty:

e-mail

korupce@msp.justice.cz   

telefon

221 997 595     

Pozor: tato e-mailová adresa slouží pouze k oznamování případného podezření zaměstnanců resortu Ministerstva spravedlnosti na korupci. Všechny ostatní podání, která se netýkají korupce, zasílejte na oficiální adresu Ministerstva spravedlnosti posta@msp.justice.cz.

Uvítáme pouze konkrétní, aktuální a ověřitelné informace se sdělením kontakt na Vás.  

Dokumenty ke stažení:

Rezortní protikorupční program   

Seznam poradců a poradních orgánů resortu spravedlnosti a jeho přílohy k 20. 8. 2018

Příloha 1 – Vědecká rada Institutu pro kriminologii a sociální prevenci  

Příloha 2 – Poradní sbor pro výchovu právních čekatelů Krajského státního zastupitelství v Praze

Etický kodex a pravidla etiky státních zaměstnanců

Příloha 1 – Etický kodex zaměstnance ministerstva spravedlnosti vydaný 18.září 2012, který nahrazuje s účinností od 1. října 2012 Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě z roku 2001

Příloha 2 – Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců

Příloha 3 – Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu spravedlnosti č.2/2016 ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví specifická pravidla etiky při výkonu služby státního zaměstnance Ministerstva spravedlnosti