Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Štrasburský soud dnes projedná stížnosti na povinné očkování v České republice

Ve středu 1. července 2020 se koná veřejné jednání velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Vavřička a ostatní proti České republice. Šestice stěžovatelů namítá, že stát nepřiměřeně zasáhl do jejich práv, když jim za neočkování dětí uložil pokutu nebo děti nepřijal do mateřských škol.

Stěžovatelé tvrdí, že systém povinného očkování v České republice je v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Namítají, že udělení pokuty a nepřijetí dětí do mateřské školy z důvodu odmítnutí očkování není v souladu s právem na respektování soukromého života, právem na vzdělání a právem na svobodu myšlení.

Pět stížností podali rodiče za své nezletilé děti, v jednom případě si pak stěžuje přímo otec. Ve stížnostech poukazují především na to, že rozsah i provedení očkování v tuzemsku nestanoví zákon, ale pouze vyhláška a že předepsaná očkování nejsou v takovém počtu nezbytná.

Otázka souladu povinného očkování s lidskými právy v Evropě zůstává nevyřešená

Velký senát jedná v případech, kdy se věc dotýká závažné celospolečenské otázky nebo ji judikatura dosud uceleně neřešila. „Rozsudek bude mít dopad na systémy povinného očkování prakticky v celé Evropě," uvedl vládní zmocněnec Vít Alexander Schorm. K řízení se připojily mimo jiné vlády několika členských států Rady Evropy, jako je Německo, Francie nebo Polsko.

Jednání se kvůli epidemii Covid-19 koná bez přítomnosti veřejnosti. Videozáznam z jednání bude k dispozici od 2. července 2020 na webových stránkách štrasburského soudu.