Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Novinky ze štrasburského soudu: boj s terorismem nebo politické ovlivňování jmenování soudců

Evropský soud pro lidská práva rozhodoval v nedávné době například o pravomoci policistů provádět náhodné prohlídky a výslechy na hranicích kvůli podezření z mezinárodního terorismu nebo o případu ovlivňování justice islandskou ministryní spravedlnosti, která po vydání rozsudku na svou funkci rezignovala.

Oba zmíněné rozsudky štrasburského soudu, Beghal proti Spojenému království i Guđmundur Andri Ástráđsson proti Islandu, naleznete ve stručnosti předestřené ve Zpravodaji Kanceláře vládního zmocněnce. Ten každé čtvrtletí přináší výběr z aktuální rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, Evropského výboru pro sociální práva a orgánů OSN a informuje o dosud nerozhodnutých případech proti České republice.

V letošním druhém čísle Zpravodaje se dále dočtete o trestním postihu uměleckého vyjádření politického názoru v Moldavsku nebo povinnostech péče a ochrany ze strany státu u nezletilých cizinců bez doprovodu, jakým byl i dvanáctiletý Jamil Khan, který žil sám šest měsíců v uprchlickém táboře u francouzského Calais.

Za zmínku stojí také rozhodnutí v proslulém, několikrát zfilmovaném případu Knox proti Itálii, v němž soud uznal pochybení státu při výslechu americké studentky obviněné z vraždy provedeného bez přítomnosti obhájce, odpovídajícího tlumočení a za použití psychologického nátlaku ze strany vyšetřovatelů. Svého práva se dále domohl čtyřiadevadesátiletý britský aktivista John Oldroyd Catt, v jehož případě soud rozhodoval o pravidlech pro uchovávání dat v policejní databázi u lidí považovaných za „domácí extremisty".

Pozornost zaslouží i rozsudek velkého senátu štrasburského soudu ve věci Fernandes de Oliveira proti Portugalsku, který vymezil rozsah povinnosti psychiatrických nemocnic přijmout opatření na ochranu pacientů před sebepoškozením (v konkrétním případě došlo ke spáchání sebevraždy) tak, aby se zároveň podařilo zachovat poskytování lékařské péče v co nejméně omezujícím prostředí.

Aktuální číslo i archiv starších čísel od roku 2013 naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.