Přejít k obsahu

Městský soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Poučení pro osoby vstupující do budov Městského soudu v Praze

Do budovy soudu je zakázáno vnášet  zbraně, střelivo, výbušniny a jiné nebezpečné věci. Osobám nerespektujícím tento zákaz justiční stráž zabrání ve vstupu do budovy soudu.

Kontrola dodržování zákazu vnášet  zbraně, střelivo, výbušniny a jiné nebezpečné věci do budovy soudu je prováděna s pomocí ručního detektoru kovů, detekčního rámu a rentgenového přístroje na kontrolu zavazadel. Osoby vstupující do budovy soudu proto budou vyzvány, aby (po odložení kovových předmětů) prošly detekčním rámem a položily zavazadla na pás rentgenového přístroje na kontrolu zavazadel. Ve všech budovách Městského soudu v Praze je zakázáno kouření a požívání návykových látek. Zároveň vyžadujeme, aby všichni účastníci jednání dodržovali při volbě oděvu základy společenských pravidel. Toto se týká i osob, které vstupují do jednací síně jako veřejnost či osob z řad novinářů a fotografů.

Budova soudu, chodby a jednací síně jsou monitorovány kamerovým systémem.

 

Pracoviště Spálená (vchod z ulice Spálená i Karlova náměstí)
Budova nemá bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pomoc při vstupu a pohybu po budově zajistí příslušníci justiční stráže.

 

Pracoviště Slezská 
Pro bezbarierový přístup použijte zvonek na justiční stráž z bočního vchodu z ulice Blanická.

 

Pracoviště Hostivice
Budova má bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu.