Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Aktuality/Kontakty

AKTUALITY

 

Opatření Městského soudu v Praze k zajištění účelu insolvenčního řízení ze dne 27. října 2020, Spr 2985/2020, se zrušuje s účinností ode dne 1.5.2021 od 0:00 hodin. Celý text je zde.

 

 

Tisková zpráva  o jednání soudu ve věci sp. zn. 14 A 110/2021 o zákonnost části ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. 5. 2021, č. j. 20599/2020-83/MIN/KAN. Celá tisková zpráva zde. Rozsudek zde.

 

Tisková zpráva k řízení 5 A 44/2021
Soud zrušil rozsudkem ze dne 16. 4. 2021 rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 4. 2021, č. j. MV- 57001-2/OBP-2021, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil usnesení Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 29. 3. 2021, č. j. MHMP 380354/202, sp. zn. S-MHMP 274867/2021, jímž bylo podle § 5 odst. 6 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, odloženo oznámení žalobce jakožto svolavatele o konání shromáždění ze dne 1. 3. 2021, které se mělo konat dne 18. 4. 2021 v době od 12.00 do 14.00 hodin na náměstí U Svatého Jiří, Praha 1, za účelem „vyjádření nesouhlasu s uzavřením oblasti Pražského hradu svolané u příležitosti mezinárodního dne památek a sídel". Celá tisková zpráva je zde.

 

Tisková zpráva k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2021, sp. zn. 18 A 16/2021. Městský soud v Praze v  rozsudku ze dne 31. 3. 2021 přezkoumal k návrhu 2 navrhovatelů ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví (dále též „ministerstvo") ze dne 15. 3. 2021 upravující podmínky omezení vstupu na území České republiky v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2.  Úplné znění rozsudku naleznete zde. Celý text tiskové zprávy Městského soudu v Praze sp. zn. 18 A 16/2021 zde.

 

 

Tisková zpráva k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2020, sp. zn. 18 A 59/2020, rozsudek zde
Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení s ohledem na výrazně zhoršenou epidemiologickou situaci v rámci nouzového stavu - celý text zde

 

Tisková zpráva k rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 2. září 2020, sp. zn. 10 A 73/2020, jímž soud řešil nejednotnou aplikaci ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona ve znění novely č. 225/2017 Sb., stavebními úřady. Městský soud v Praze při interpretaci ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona dospěl k závěru, že jednoznačné znění tohoto ustanovení neumožňuje závazné stanovisko, na jehož základě stavební úřad rozhodl v prvním stupni, přezkoumat v odvolacím řízení po uplynutí jednoho roku od jeho vydání. Účelem této právní úpravy je posílení právní jistoty stavebníka. Celý text rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 10 A 73/2020 zde.
 

Způsob zveřejňování vstupu do likvidace a oznámení věřitelům
K zajištění účinků sledovaných § 13 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (nahrazení zveřejnění v obchodním věstníku) je třeba u všech subjektů, které vstoupí do likvidace, spolu s návrhem na zápis této skutečnosti do příslušného veřejného rejstříku, navrhnout k zápisu v části „ostatní skutečnosti" rovněž výzvu věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
U subjektů zrušených soudem, soud provede zápis vstupu do likvidace a jmenovaného likvidátora z úřední povinnosti přímým zápisem, výzvu věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku však musí opět navrhnout k zápisu likvidovaný subjekt.
Pouhým vložením oznámení do sbírky listin příslušného veřejného rejstříku účinky sledované vládním nařízením nenastávají.
Vedle této možnosti stále zůstává zachována možnost zveřejnění v obchodním věstníku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKTY

 

Městský soud v Praze - budova Spálená
Spálená 2
112 16 Praha 2
IČO: 00215660
tel.: +420 221 931 111
fax: +420 224 947 049
datová schránka: snkabbm
e-mail: podatelna@msoud.pha.justice.cz

 

Městský soud v Praze - budova Slezská
Slezská 9
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 172 223-6
fax:+420 222 512 441 
datová schránka: snkabbm
e-mailpodatelna@msoud.pha.justice.cz
 

 

 

Městský soud v Praze - Centrální spisovna Městského soudu v Praze
Jiráskova 166
253 01 Hostivice
tel.: +420 224 172 613, 614
fax: +420 224 172 612
e-mail: cs@msoud.pha.justice.cz

 

Komunikace se sdělovacími prostředky (tiskový mluvčí)
Mgr. Adam Wenig
Telefon: + 420 221 932 625
Mobil:     + 420 737 244 126
E-mail:    awenig@msoud.pha.justice.cz                             

 

Informační centrum
Elektronická podatelna
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Spálená
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Slezská
Kontaktní osoby Městského soudu v Praze - pracoviště Centrální spisovna
Datové schránky soudů v působnosti Městského soudu v Praze