Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2017

 

 

Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem
pro rok 2017

je založen pod jednacím číslem Spr 3200/2016
a je k nahlédnutí v kanceláři správy krajského soudu
v místnosti č. dveří 306 ve III. poschodí

Předseda krajského soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

V rozvrhu práce musí být vždy

a) jmenovitě určeni soudci/soudkyně a vyšší soudní úředníci/úřednice, soudní tajemníci/tajemnice, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c) určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce/soudkyně nebo vyloučení soudce/soudkyně anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) určeno zastupování vyšších soudních úředníků/úřednic působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů,

e) stanoveno složení týmů a určeno, který ze zaměstnanců/zaměstnankyň (členů týmu) plní povinnosti vedoucího/vedoucí soudní kanceláře

Změny rozvrhu práce jsou v rámci příslušných dodatků zpracovány do níže uvedených odkazů na jednotlivé úseky soudu. Změny rozvrhu práce jsou vždy vyznačeny červeně a to v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.:

Vedení krajského soudu a vyřizování stížností

Rozvrh práce 2017 po změně č.1

Rozvrh práce 2017 po změně č. 2

Rozvrh práce 2017 po změně č. 3

Rozvrh práce 2017 po změně č. 4

Rozvrh práce 2017 po změně č. 5

Rozvrh práce 2017 po změně č. 6

Rozvrh práce 2017 po změně č. 7

Rozvrh práce 2017 po změně č. 8

Rozvrh práce 2017 po změně č. 9 - platný od 22. 6. 2017

Rozvrh práce 2017 po změně č. 10

Rozvrh práce 2017 po změně č. 11 

Rozvrh práce 2017 po změně č. 12

Rozvrh práce 2017 po změně č. 13

Rozvrh práce 2017 po změně č. 14

Rozvrh práce 2017 po změně č. 15

Rozvrh práce 2017 po změně č. 16

Rozvrh práce 2017 po změně č. 17

 

ROZVRH PRÁCE PRO ROK 2017 DLE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ SOUDU:

trestní úsek

občanskoprávní úsek

obchodní úsek + veřejný rejstřík

správní úsek

 

ROZVRH PRÁCE PRO ROK 2017 - PRACOVIŠTĚ POBOČKY SOUDU V LIBERCI:

občanskoprávní úsek

obchodní úsek

 DODATKY K ROZVRHU PRÁCE:

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Dodatek č. 6

Dodatek č. 7

Dodatek č. 8

Dodatek č. 9 s platností od 22. 6. 2017

Dodatek č. 10

Dodatek č. 11 spolu s opatřením předsedy KSUL č. 137, Spr 2287/2017

Dodatek č. 12

Dodatek č. 13

Dodatek č. 14 + přílohy

Dodatek č. 15

Dodatek č. 16

Dodatek č. 17