Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2016

 

 

 

Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem
pro rok 2016

je založen pod jednacím číslem Spr 4900/2015
a je k nahlédnutí v kanceláři správy krajského soudu
v místnosti č. dveří 306 ve III. poschodí

Předseda krajského soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

V rozvrhu práce musí být vždy

a) jmenovitě určeni soudci/soudkyně a vyšší soudní úředníci/úřednice, soudní tajemníci/tajemnice, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c) určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce/soudkyně nebo vyloučení soudce/soudkyně anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) určeno zastupování vyšších soudních úředníků/úřednic působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů,

e) stanoveno složení týmů a určeno, který ze zaměstnanců/zaměstnankyň (členů týmu) plní povinnosti vedoucího/vedoucí soudní kanceláře

Změny rozvrhu práce jsou v rámci příslušných dodatků zpracovány do níže uvedených odkazů na jednotlivé úseky soudu. Změny rozvrhu práce jsou vždy vyznačeny červeně a to v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.:

Vedení krajského soudu a vyřizování stížností 

Rozvrh práce pro rok 2016 dle jednotlivých úseků soudu:

trestní úsek

občanskoprávní úsek

správní úsek

obchodní úsek a obchodní rejstřík

zápisové oddělení a tiskové

správa soudu 

Komentář k rozvrhu práce

Informační centrum

Rozvrh práce pro rok 2016 pro pracoviště pobočky soudu v Liberci:

trestní úsek

občanskoprávní úsek

správní úsek

obchodní úsek a obchodní rejstřík

zápisové oddělení

správa soudu

Komentář k rozvrhu práce

Evidenční senáty

Rozvržení pracovní doby a doby určené pro styk s veřejností

Informační centrum - pobočka Liberec

 

Dodatky k rozvrhu práce:

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Dodatek č. 6

Dodatek č. 7

Dodatek č. 8

Dodatek č. 9

Dodatek č. 10

Dodatek č. 11

Dodatek č. 12

Dodatek č. 13

Dodatek č. 14

Dodatek č. 15

Dodatek č. 16

Dodatek č. 17