Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2015

Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem
pro rok 2015

je založen pod jednacím číslem Spr 5000/2014
a je k nahlédnutí v kanceláři správy krajského soudu
v místnosti č. dveří 203 ve II. poschodí

Předseda krajského soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

V rozvrhu práce musí být vždy

a) jmenovitě určeni soudci/soudkyně a vyšší soudní úředníci/úřednice, soudní tajemníci/tajemnice, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c) určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce/soudkyně nebo vyloučení soudce/soudkyně anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) určeno zastupování vyšších soudních úředníků/úřednic působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů,

e) stanoveno složení týmů a určeno, který ze zaměstnanců/zaměstnankyň (členů týmu) plní povinnosti vedoucího/vedoucí soudní kanceláře

Změny rozvrhu práce jsou v rámci příslušných dodatků zpracovány do níže uvedených odkazů na jednotlivé úseky soudu. Změny rozvrhu práce jsou vždy vyznačeny červeně a to v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.:

Vedení krajského soudu a vyřizování stížností 

Rozvrh práce pro rok 2015 dle jednotlivých úseků soudu:

- trestní úsek

- občanskoprávní úsek

- správní úsek

- obchodní úsek

- obchodní rejstřík

- zápisové oddělení a tiskové

- správa soudu

Rozvrh práce pro rok 2015 pro pracoviště pobočky soudu v Liberci:

- trestní úsek

- občanskoprávní úsek

- správní úsek

- obchodní úsek a obchodní rejstřík

- zápisové oddělení

- správa soudu

Komentář k rozvrhu práce

Evidenční senáty

Rozvržení pracovní doby a doby určené pro styk s veřejností

Informační centrum

 

Dodatky k rozvrhu práce:

Dodatek č. 1 - Spr 5349/2014

Dodatek č. 2 - Spr 283/2015 

Dodatek č. 3 - Spr 423/2015

Dodatek č. 4 - Spr 579/2015

Dodatek č. 5 - Spr 980/2015

Dodatek č. 6 - Spr 1370/2015

Dodatek č. 7 - Spr 1402/2015

Dodatek č. 8 - Spr 2161/2015

Dodatek č. 9 - Spr 2744/2015

Dodatek č. 10 - Spr 3161/2015

Dodatek č. 11 - Spr 3442/2015

Dodatek č. 12 - Spr 3626/2015

Dodatek č. 13 - Spr 4063/2015

Dodatek č. 14 - Spr 4286/2015

Dodatek č. 15 - Spr 4298/2015

Dodatek č. 16 - Spr 4539/2015

Dodatek č. 17 - Spr 4763/2015