Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2014

Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem
pro rok 2014

je založen pod jednacím číslem Spr 5165/2013
a je k nahlédnutí v kanceláři správy krajského soudu
v místnosti č. dveří 203 ve II. poschodí

Předseda krajského soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

V rozvrhu práce musí být vždy

a) jmenovitě určeni soudci/soudkyně a vyšší soudní úředníci/úřednice, soudní tajemníci/tajemnice, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c) určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce/soudkyně nebo vyloučení soudce/soudkyně anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) určeno zastupování vyšších soudních úředníků/úřednic působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů,

e) stanoveno složení týmů a určeno, který ze zaměstnanců/zaměstnankyň (členů týmu) plní povinnosti vedoucího/vedoucí soudní kanceláře

Změny rozvrhu práce jsou v rámci příslušných dodatků zpracovány do níže uvedených odkazů na jednotlivé úseky soudu. Změny rozvrhu práce jsou vždy vyznačeny červeně a to v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.:

Vedení krajského soudu a vyřizování stížností

Rozvrh práce pro rok 2014 dle jednotlivých úseků soudu:

- trestní úsek

- občanskoprávní úsek

- správní úsek

- obchodní úsek

- obchodní rejstřík

- zápisové oddělení a tiskové

- správa soudu

Rozvrh práce pro rok 2014 pro pracoviště pobočky soudu v Liberci:

- trestní úsek

- občanskoprávní úsek

- správní úsek

- obchodní úsek a obchodní rejstřík

- zápisové oddělení

- správa soudu

Komentář k rozvrhu práce

Evidenční senáty

Rozvržení pracovní doby a doby určené pro styk s veřejností

 

Dodatky k rozvrhu práce:

Spr. 22/2014 - 1. dodatek

Spr. 579/2014 - 2. dodatek

Spr. 1034/2014 - 3. dodatek

Spr 1580/2014 - 4. dodatek

Spr. 2004/2014 - 5. dodatek

Spr 2514/2014 - 6. dodatek

Spr 2672/2014 - 7. dodatek

Spr 3394/2014 - 8. dodatek

Spr 3408/2014 - 9. dodatek

Spr 3687/2014 - 10. dodatek

Spr 3748/2014 - 11. dodatek

Spr 3863/2014 - 12. dodatek

Spr 4057/2014 - 13. dodatek

Spr 4450/2014 - 14. dodatek

Spr 4642/2014 - 15. dodatek

Spr 4683/2014 - 16. dodatek

Spr 4923/2014 - 17. dodatek

Spr 5349/2014 - 18. dodatek