Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2013

Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem
pro rok 2013

je založen pod jednacím číslem Spr 5228/2012
a je k nahlédnutí v kanceláři správy krajského soudu
v místnosti č. dveří 203 ve II. poschodí

Předseda krajského soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

V rozvrhu práce musí být vždy

a) jmenovitě určeni soudci/soudkyně a vyšší soudní úředníci/úřednice, soudní tajemníci/tajemnice, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c) určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce/soudkyně nebo vyloučení soudce/soudkyně anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) určeno zastupování vyšších soudních úředníků/úřednic působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů,

e) stanoveno složení týmů a určeno, který ze zaměstnanců/zaměstnankyň (členů týmu) plní povinnosti vedoucího/vedoucí soudní kanceláře

Změny rozvrhu práce jsou v rámci příslušných dodatků zpracovány do níže uvedených odkazů na jednotlivé úseky soudu. Změny rozvrhu práce jsou vždy vyznačeny červeně a to v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.:

Vedení krajského soudu a vyřizování stížností

Rozvrh práce pro rok 2013 dle jednotlivých úseků soudu:

- trestní úsek

- občanskoprávní úsek

- správní úsek

- obchodní úsek

- obchodní rejstřík

- zápisové oddělení a tiskové

- správa soudu

Rozvrh práce pro rok 2013 pro pracoviště pobočky soudu v Liberci:

- trestní úsek

- občanskoprávní úsek

- správní úsek

- obchodní úsek a obchodní rejstřík

- zápisové oddělení

- správa soudu

Komentář k rozvrhu práce na rok 2013

Evidenční senáty

Rozvržení pracovní doby a doby určené pro styk s veřejností

Jmenný seznam přísedících

Dodatky k rozvrhu práce:

Spr 78/2013   - 1. dodatek

Spr 249/2013 - 2. dodatek

Spr 455/2013 - 3. dodatek

Spr 759/2013 - 4. dodatek

Spr 985/2013 - 5. dodatek

Spr 1085/2013 - 6. dodatek

Spr 1369/2013 - 7. dodatek

Spr 1801/2013 - 8. dodatek

Spr 2088/2013 - 9. dodatek

Spr 2414/2013 - 10. dodatek

Spr 2794/2013 - 11. dodatek

Spr 3156/2013 - 12. dodatek

Spr 3504/2013 - 13. dodatek

Spr 3740/2013 - 14. dodatek

Spr 4194/2013 - 15. dodatek

Spr 4514/2013 - 16. dodatek

Spr 4654/2013 - 17. dodatek

Spr 4654/2013 - Doplnění k dodatku č. 17

Spr 5066/2013 - 18. dodatek