Přejít k obsahu

Krajský soud v Ústí nad Labem

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2012

Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem
pro rok 2012

je založen pod jednacím číslem Spr 5203/2011
a je k nahlédnutí v kanceláři správy krajského soudu
v místnosti č. dveří 203 ve II. poschodí

Předseda krajského soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

V rozvrhu práce musí být vždy

a) jmenovitě určeni soudci/soudkyně a vyšší soudní úředníci/úřednice, soudní tajemníci/tajemnice, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c) určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce/soudkyně nebo vyloučení soudce/soudkyně anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) určeno zastupování vyšších soudních úředníků/úřednic působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů,

e) stanoveno složení týmů a určeno, který ze zaměstnanců/zaměstnankyň (členů týmu) plní povinnosti vedoucího/vedoucí soudní kanceláře

Pro rychlejší orientaci je z této stránky přechod na aktuální rozvrh práce (změny jsou vyznačeny červeně v souladu s ustanovením § 250 v. k. ř.), který je uspořádán podle jednotlivých úseků (agend) a pracovišť krajského soudu:

Vedení krajského soudu a vyřizování stížností

Rozvrh práce pro rok 2012 dle jednotlivých úseků soudu:

Rozvrh práce pro rok 2012 pro pracoviště pobočky soudu v Liberci:

 

 

Dodatky rozvrhu práce (soubory pdf sdfkl):

Dodatek č. 1 - Spr 5648/2011

Dodatek č. 2 - Spr 40/2012

Dodatek č. 3 - Spr 286/2012

Dodatek č. 4 - Spr 729/2012

Dodatek č. 5 - Spr 986/2012

Dodatek č. 6 - Spr 1157/2012

Dodatek č. 7 - Spr 1533/2012

Dodatek č. 8 - Spr 1859/2012

Doplněk dodatku č. 8- Spr 1859/2012-2

Dodatek č. 9 - Spr 2315/2012

Dodatek č. 10 - Spr 2927/2012

Dodatek č. 11 - Spr 3406/2012

Dodatek č. 12 - Spr 3731/2012

Dodatek č. 13 - Spr 4008/2012

Dodatek č. 14 - Spr 4175/2012

Dodatek č. 15 - Spr 4399/2012

Dodatek č. 16 - Spr 4618/2012

Dodatek č. 17 - Spr 4865/2012

Dodatek č. 18 - Spr 4878/2012

Dodatek č. 19 - Spr 5182/2012