Přejít k obsahu

Krajský soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Volby 2018

SEZNAM NÁVRHŮ VE VĚCI VOLEB

Seznam návrhů ve věci voleb  podaných u Krajského soudu v Praze k dispozici - zde-.

 

 

 

 

 

I N F O R M A C E

 

o soudní ochraně ve volebních věcech

 

V souvislosti se zabezpečním soudní ochrany průběhu a výsledku voleb do zastupitelstev obcí, jež se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018, lze podat u Krajského soudu v Praze  návrhy na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování anebo neplatnost volby kandidáta podle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve vznění pozdějších předpisů ( dále jen " s.ř.s.").

 

Podání budou přijímána v podatelně Krajského soudu v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 - Smíchov  a to do pátku 19.10.2018 do 16 hodin (do 15 hodin lze žalobu podat v podatelně soudu, od 15 do 16 hodin pak u paní Evy Nešproové, případně Zdeňky Vlasákové v přízemí budovy E Krajského soudu).

 

Podle § 93 odst. 2 s.ř.s. lze návrh, jímž se řízení  zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, provést  pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně příslušného soudu.

 

Seznam obcí, kde byla volební žaloba podána, bude v pondělí dne 22.10.2018 vyvěšen na webových stránkách soudu.

 

JUDr. Ivana Švehlová

místopředsedkyně soudu pro úsek správního soudnictví