Přejít k obsahu

Krajský soud v Praze

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Základní informace

Krajský soud v Praze

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST !!!!

 

  • V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  bylo dne 13.3.2020 předsedou Krajského soudu v Praze vydáno opatření, jehož celé znění naleznete - zde-.
  • doplnění opatření ze dne 18.3.2020 - z d e -
  • doplnění opatření ze dne 25.3.2020 - z d e -

 

  • OPATŘENÍ k zajištění účelu insolvenčního řízení

 

Krajský soud v Praze na základě všeobecné shody insolvenčních soudců přijal ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, z nezbytných důvodů v zájmu zajištění průběhu insolvenčních řízení s ohledem na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky dne 12.3.2020, pod č. 69/2020 Sb. a rozhodnutí vlády ze dne 15.3.2020 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky, toto opatření:

 

Soud až do odvolání prodlužuje insolvenčním správcům lhůtu k předložení zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení a soupisu majetkové podstaty určenou v rozhodnutí o povolení oddlužení podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. f) insolvenčního zákona v délce 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek nad její rámec o 3 měsíce.

 

Současně se insolvenční správci vyzývají, aby pokud možno v rámci svých kapacit zpracovávali předmětnou agendu průběžně, aby byli připraveni po skončení nouzového stavu co nejdříve obnovit běžný režim.

 

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.

místopředseda Krajského soudu v Praze

pro úsek insolvenční a civilní prvoinstanční

 

 

 

 

O soudu

IPP (Interní protikorupční program, Etický kodex)

GDPR

Povinně zveřejňované informace - Vyhláška č. 442/2006 Sb.

Čísla účtů

Poskytování  informací  dle zák. č. 106/1999 Sb.

Výběrová řízení

Stížnosti

Bezbariérový přístup

Nahlížení do spisu

Organizační struktura soudu

Volby 2018