Přejít k obsahu

Krajský soud v Plzni

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvh práce pro rok 2018

Rozvrh práce Krajského soudu v Plzni pro rok 2018 je založen pod jednacím číslem Spr 3483/2017. Obsahuje rozdělení věcí mezi jednotlivá soudní oddělení, senáty, samosoudce, vyšší soudní úředníky, soudní tajemníky, zastupování pro případ nepřítomnosti delší než 3 měsíce, vyloučení nebo z jiných důvodů stanovených zákonem, či z jiných vážných důvodů.

 

Rozvrh práce ke stažení ve formátu PDF platný ke dni 1. 1. 2018

dodatek č. 1 

dodatek č. 2

dodatek č. 3

dodatek č. 4

dodatek č. 5

dodatek č. 6

dodatek č. 7

dodatek č. 8

dodatek č. 9

dodatek č. 10

dodatek č. 11

dodatek č. 12

dodatek č. 13

dodatek č. 14