Přejít k obsahu

Krajský soud v Hradci Králové

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2018

Rozvrh práce Krajského soudu v Hradci králové je evidován pod

jednacím číslem Spr 4107/2017

a je k nahlédnutí v kanceláři správy krajského soudu

v místnosti č. dveří 70 v I. poschodí

 

 

 

Předseda krajského soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

 

V rozvrhu práce musí být vždy

 

a)

jmenovitě určeni soudci a vyšší soudní úředníci, který budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

 

b)

stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

 

c)

určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

 

d)

určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.

 

 

 

V následujících pdf odkazech naleznete rozvrh práce pro r. 2018 rozdělen na jednotlivé úseky:

Úvod

Státní správa

T úsek KS - pracoviště Hradec Králové

Co úsek KS - pracoviště Hradec Králové

Ca úsek KS - pracoviště Hradec Králové

Cm úsek KS - pracoviště Hradec Králové

T úsek KS - pracoviště Pardubice

Co úsek KS - pracoviště Pardubice

Ca úsek KS - pracoviště Pardubice

Cm úsek KS - pracoviště Pardubice

Úsek správy KS

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

 

 

Rozvrh práce platný k 1. 2. 2018

Rozvrh práce platný k 1. 3. 2018

Rozvrh práce platný k 1. 4. 2018

Rozvrh práce platný k 2. 5. 2018

Rozvrh práce platný k 1. 6. 2018

Rozvrh práce platný k 2. 7. 2018

Rozvrh práce platný k 6. 8. 2018

Rozvrh práce platný k 1. 9. 2018

Rozvrh práce platný k 17. 9. 2018

Rozvrh práce platný k 1. 10. 2018

Rozvrh práce platný k 15. 11. 2018

Rozvrh práce platný k 5. 12. 2018

 

 

 

 

Seznam změn rozvrhu práce platného pro r. 2018:

Změna č. 1

Změna č. 2

Změna č. 3

Změna č. 4

Změna č. 5

Změna č. 6

Změna č. 7

Změna č. 8

Změna č. 9

Změna č. 10

Změna č. 11

Změna č. 12

Změna č. 13

Změna č. 14

Změna č. 15

Změna č. 16

Změna č. 17