Přejít k obsahu

Krajský soud v Hradci Králové

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zpět

Soudní jednání - trestní (hlavní líčení)

Krajský soud v Hradci Králové

 Datum

Čas
a
místo jednání

Spisová 
značka

Obžalovaný

Trestný čin podle obžaloby  

Předseda 
senátu

ODROČENO
na den

5.-6.1.2021 (odročené jednání)

8.30 hod.   č. dv. 5

6T 5/2020

Petr
Ježek

§ 209/1,5a                 tr. zákoníku
(podvod)

JUDr. Luboš Sovák

28.1.2021
8.30 hod. 50/snížené přízemí

5.-8.1.2021 (odročené jednání)

8.30 hod.   č. dv. 2

7T 6/2020
záznam z obžaloby

Michael
Jiroušek,
Josef Filip,
Michaela Pflegrová,
Lucie Panochová

§ 283/1,3c,4b
tr. zákoníku (nedovolená
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy)

JUDr. Petr Mráka

odvoláno

6.1.2021
29.1.2021 (odročené jednání)

8.30. hod.   č. dv. 50

4T 9/2020 záznam z obžlaoby

Michaela
Hlavinková

§ 140/1,3c
tr. zákoníku
(vražda – pokus)

JUDr. Miroslav Mjartan

skončeno

12.-13.1.2021
(první jednání)

8.30 hod.
č. dv. 5

6T 7/2020 záznam z obžaloby

Robert
Godla

§ 140/1
tr. zákoníku
(vražda – pokus)
a další

JUDr. Luboš Sovák

29.1.2021
8.00 hod.
5/suterén

25.-27.1.2021 (první jednání) 8.30 hod.  č. dv. 2 7T 7/2020 záznam z obžaloby Jindřich
Kracík
§ 175/1,2c,3a
tr. zákoníku
(vydírání)
a další
JUDr. Petr Mráka  
28.1.2021 (odročené jednání) 8.30 hod.  č. dv. 50 6T 5/2020 Petr
Ježek
§ 209/1,5a                 tr. zákoníku
(podvod)
JUDr. Luboš Sovák  

29.1.2021 (odročené jednání)

8.00 hod.  č. dv. 5 6T 7/2020 záznam z obžaloby Robert Godla § 140/1
tr. zákoníku
(vražda – pokus)
a další
JUDr. Luvoš Sovák  

 

 

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích

Datum

Čas
a
místo jednání

Spisová 
značka

Obžalovaný

Trestný čin podle obžaloby  

Předseda 
senátu

ODROČENO
na den

4.-8.1.2021
(odročené jednání)

8.30 hod.
č. dv. 115

64T 5/2020 záznam z obžaloby

Mgr. Pavel
Severa

§ 209/1,5a
tr. zákoníku
(podvod – pokus)
 

Mgr. Jan
Šlosar

27.-28.1.2021
9.00 hod.107

5.-6.1.2021 (první jednání)

8.30 hod.
č. dv. 107

63T 16/2020 záznam z obžaloby

Martin
Dunka

§ 209/1,5a
tr. zákoníku
(podvod)

Mgr. Anna Sobotková

skončeno

12.-13.1.2021 (první jednání)

9.00 hod.

č. dv. 115

64T 8/2019

Bc. Ondřej Pazourek,
Mgr. Kateřina Nikolič,
Jan Beneš, Dzmitry Savitski, Pavel Klucký

§ 211/1,6a
tr. zákoníku
(úvěrový podvod)
a další

Mgr. Jan
Šlosar

odvoláno

14.-15.1.2021 (první jednání)

8.30 hod.
č. dv. 115

63T 20/2020 záznam z obžaloby

Marek Sedlák

§ 175/1,2c
tr. zákoníku
(vydírání)
a další

Mgr. Anna Sobotková

2.-3.3.2021
8.30 hod.
107

18.-22.1.2021
(odročené jednání)

9.00 hod.
č. dv.
50 (pracoviště Hradec Králové)

64T 6/2019 záznam z obžaloby

Eduard Pekař, Michaela Pekařová,
Bc. Zbyněk Chládek,
Miroslav Landskroner, Zdeněk
Trs,
Ladislav Maier, Miroslava Pragerová,
René Křikava, Karel
Štancl,
Věroslav Peš,
MUDr. Miroslav Sinkule,
MUDr.
Josef
Horák,
MUDr. Zdeněk Koreček,
(MUDr.
Leoš Chládek), MUDr.
Aleš Nedvěd, MUDr.
Pavel
Čejka,
MUDr.
Petr
Holub,
MUDr. Daniel Hošek,
MUDr.
Petr
Zeman, MBA,
Věra
Dolejší,
Libuše
Půhonná

§ 210/1a,b,2,4,5a,c,6a
tr. zákoníku
(pojistný podvod)

Mgr. Jan
Šlosar

 

25.-27.1.2021
(první jednání)

8.30 hod.
č. dv. 115

63T 17/2020 záznam z obžaloby

Josef
Ljubenko

§ 185/1,2a,3a
tr. zákoníku
(znásilnění)

Mgr. Anna Sobotková

 

25.-27.1.2021 (první jednání) 8.30 hod. č. dv. 107 62T 1/2020 záznam z obžaloby Miroslav Teplý

§ 185/1,3a
tr. zákoníku (znásilnění)

Mgr. Roman Drahný  
27.-28.1.2021 (odročené jednání) 9.00 hod.
č. dv. 107
64T 5/2020 záznam z obžaloby Mgr. Pavel
Severa
§ 209/1,5a
tr. zákoníku
(podvod – pokus)
Mgr. Jan
Šlosar
 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: trestní stíhání MLADISTVÝCH - zveřejňování informací

 

Tímto předkládáme ke zvýšené pozornosti veřejnosti vybraná ustanovení
zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, týkající se
ochrany soukromí mladistvých a veřejnosti řízení:

 

§ 53

Rozsah zákazu zveřejňování

 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoli způsobem z
veřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména,
a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily
tohoto mladistvého identifikovat.

(2) Za postup v rozporu s odstavcem 1 se nepovažuje sdělení informací během
trestního řízení, pokud účelem takového postupu není jejich zveřejnění,
anebo je-li jejich účelem pátrání po mladistvém. Totéž obdobně platí o sdělení
informací probačním úředníkem dalším osobám, pokud je jejich sdělení nutné
pro získání informací, které se vztahují k vypracování zprávy vyžadované tímto
zákonem, nebo bez nichž nelze kvalifikovaně provádět dohled nad mladistvým
nebo o něj pečovat, popřípadě kontrolovat plnění podmínek a omezení, které mu
byly stanoveny, a zajistit bezpečnost osob, jež s ním přicházejí do kontaktu.

(3) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, je nesmějí nikomu
dále sdělovat, pokud toto sdělení není nutné pro účely uvedené v tomto ustanovení.
O tom musí být poučeny.

(4) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, jsou povinny

a) uložit tyto informace odděleně od jakýchkoliv dalších záznamů o mladistvém,
kterého se tyto informace týkají,

b) zajistit, pokud tento zákon nestanoví jinak, aby nikdo další neměl k těmto
informacím přístup.

 

 

§ 54

Hlavní líčení a veřejné zasedání a publikování informací o nich

 

(1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze obžalovaný
mladistvý, jeho dva důvěrníci, jeho obhájce, zákonní zástupci a příbuzní v přímém
pokolení, sourozenci, manžel nebo druh, poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník,
zúčastněná osoba a její zmocněnec, zákonní zástupci poškozeného a zúčastněné osoby,
svědci, znalci, tlumočníci, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, úředníci
Probační a mediační služby a zástupce školy nebo výchovného zařízení.
Na návrh mladistvého může být hlavní líčení nebo veřejné zasedání konáno veřejně.

(2) Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání,
které by vedly ke ztotožnění mladistvého ve veřejných sdělovacích prostředcích
nebo jiným způsobem, je zakázáno. Stejně tak je zakázáno publikování každého
textu nebo každého vyobrazení týkajícího se totožnosti mladistvého.

(3) Rozsudek se vyhlašuje veřejně v hlavním líčení v přítomnosti mladistvého.
Pravomocný odsuzující rozsudek může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích
prostředcích jen bez uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého,
při přiměřené ochraně mladistvého před nežádoucími účinky jeho uveřejnění.

(4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze a charakteru
provinění rozhodnout

a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku
neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené ochrany zájmů mladistvého,

b) o uveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku s uvedením jména, popřípadě jmen,
a příjmení mladistvého, jakož i o uveřejnění jeho dalších osobních údajů, jde-li o zvlášť
závažné provinění a takové uveřejnění je potřebné z hlediska ochrany společnosti.