Přejít k obsahu

Krajský soud v Hradci Králové

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zpět

Soudní jednání - trestní (hlavní líčení)

 

Datum

Čas
a
místo jednání

Spisová 
značka

Obžalovaný

Trestný čin podle obžaloby  

Předseda 
senátu

ODROČENO
na den

7.-8.1.2020 (první
jednání)

9.00 hod.
č. dv. 50

9T 10/2019 záznam z obžaloby

Tomáš
Langer

§ 283/1,4a
tr. zákoníku (nedovolená
výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy)

JUDr.
Jiří
Vacek

skončeno

13.-14.1.2020(odročené jednání)

8.30 hod.
č. dv. 2

7T 1/2018

 

Lubor
Kult

§ 209/1,5a
tr. zákoníku
(podvod)

JUDr.
Petr
Mráka

16.-18.3.2020
8.30 hod.
2/suterén

15.-17.1.2020(odročené jednání)

9.00 hod.
č. dv. 50

1T 9/2015

 

Martin
Chovanec,
Jakub
Slanař,
Daniel
Starý,
Jan
Plzák,
Jaroslav
Horyna

§ 209/1,3,5a
tr. zákoníku
(podvod)

JUDr.
Zdeněk
Šulc

11.-12.3.2020
15.-16.4.2020
20.-22.5-2020
17.-19.6.2020
9.00 hod.
50/snížené přízemí

16.-17.1.2020(odročené jednání)

8.30 hod.
č. dv. 5

6T 6/2019 záznam z obžaloby

Miroslav
Ostrák

§ 171/1
tr. zákoníku (omezování
osobní
svobody)
a další

JUDr.
Luboš
Sovák

odvoláno

20.-24.1.2020(odročené jednání)

8.30 hod.   č. dv. 50

7T 19/2016

Poradea o. s.,
Česko-polská
akademie
celoživotního
vzdělávání o. s.,
Jitka
Walterová,
Ing. Jan
Řezáč,
Michael
Haman,
Ing. Tomáš
Prokop,
EURO PROFIT
AGENCY s.r.o.,
Renáta
Holubová,
DOPEX s.r.o.,
Mgr. Jiří
Brožek,
Horská služba ČR,
o.p.s.,
Ing. Lubomír
Veselý,
Ladislav
Bedeč,
Miroslav
Güttner,
Pavel
Jirsa,
Michal
Klimeš,
Ing. Radim
Pavlica,
Bc. Leoš
Kratochvíl,
MWA s.r.o.,
Josef
Černý,
Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého
kraje z.s.,
Ing. Ivan
Šír,
Ing. Jan
Fiala,
Ing. Ivan
Šír,
projektování
dopravních staveb a.s.,
Ekologie bez
hranic o. s.,
Ing. Martin
Bohuněk,
Ing. Kateřina
Nováková

§ 260/1,4a,5
tr. zákoníku (poškození
finančních
zájmů
Evropské
unie)
a další

JUDr.
Petr
Mráka

18.-21.2.2020
6.-9.4.2020
4.-7.5.2020
8.30 hod.
50/snížené přízemí

22.-24.1.2020(první jednání)

8.30 hod.
č. dv. 5

6T 8/2019 záznam z obžaloby Zuzana
Kurová
§ 168/1a,3d
tr. zákoníku (obchodování
s lidmi)
a další
JUDr. Luboš Sovák odvoláno

27.-28.1.2020(odročené jednání)

8.30 hod.
č. dv. 2

4T 1/2018
záznam z obžaloby

Pawel
Gajewski

§ 178/1,2
tr. zákoníku (porušování
domovní
svobody)
a další

JUDr.
Miroslav Mjartan

skončeno

30.-31.1.2020(odročené jednání) 9.00 hod.
č. dv. 2
9T 3/2011 záznam z obžaloby Jaroslav Voženílek § 209/1,4a,5a
tr. zákoníku
(podvod)
JUDr.
Jiří Vacek
 

 

 

 

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích

Datum

Čas
a
místo jednání

Spisová 
značka

Obžalovaný

Trestný čin podle obžaloby  

Předseda 
senátu

ODROČENO
na den

8.1.2020
10.1.2020
(první
jednání)

8.30 hod.
č. dv. 107
64T 12/2019 záznam z obžaloby Jan
Zálabský
§ 185/1,2a,3a
tr. zákoníku (znásilnění)
Mgr.
Jan Šlosar
skončeno

15.-17.1.2020
29.1.2020
(odročené jednání)

8.30 hod.
č. dv. 115

 

62T 5/2019

Stanislav
Piskač,
Martin
Kosprt,
Martin
Koch,
Ing.
Jan
Löwy,
Ing. Jiří
Löwy,
Martin
Jirout,
Iva
Pilařová,
Stanislav
Piskač,
Radim
Kijevský,
David
Dlouhý

§ 240/1,alinea prvá,alinea druhá,2a,c,3a tr. zákoníku
(zločin
zkrácení
daně,
poplatku
a podobné
povinné
platby)

Mgr.
Roman
Drahný

 

28.1.2020
(první
jednání)

9.00 hod. č. dv. 50 (pracoviště Hradec Králové)

64T 6/2019
záznam z obžaloby

 

Eduard
Pekař,
Michaela Pekařová,
Bc. Zbyněk Chládek,
Miroslav Landskroner, Zdeněk Trs, Ladislav
Maier,
Miroslava Pragerová,
René
Křikava,
Karel
Štancl,
Věroslav
Peš, MUDr. Miroslav
Sinkule,
MUDr. Josef Horák,
MUDr.
Zdeněk
Koreček,
MUDr.
Leoš
Chládek,
MUDr.
Aleš
Nedvěd,
MUDr.
Pavel
Čejka,
MUDr.
Petr
Holub,
MUDr.
Daniel
Hošek,
MUDr.
Petr
Zeman, MBA,
Věra
Dolejší,
Libuše
Půhonná

§ 210/1a,b,2,5a,6a tr. zákoníku (pojistný podvod)

Mgr.
Jan
Šlosar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: trestní stíhání MLADISTVÝCH - zveřejňování informací

 

Tímto předkládáme ke zvýšené pozornosti veřejnosti vybraná ustanovení
zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
týkající se ochrany soukromí mladistvých a veřejnosti řízení:

 

§ 53

Rozsah zákazu zveřejňování

 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí jakýmkoli způsobem z
veřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména,
a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily
tohoto mladistvého identifikovat.

(2) Za postup v rozporu s odstavcem 1 se nepovažuje sdělení informací během
trestního řízení, pokud účelem takového postupu není jejich zveřejnění, anebo
je-li jejich účelem pátrání po mladistvém. Totéž obdobně platí o sdělení informací
probačním úředníkem dalším osobám, pokud je jejich sdělení nutné pro získání informací,
které se vztahují k vypracování zprávy vyžadované tímto zákonem, nebo bez nichž nelze
kvalifikovaně provádět dohled nad mladistvým nebo o něj pečovat, popřípadě kontrolovat
plnění podmínek a omezení, které mu byly stanoveny, a zajistit bezpečnost osob,
jež s ním přicházejí do kontaktu.

(3) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, je nesmějí nikomu dále
sdělovat, pokud toto sdělení není nutné pro účely uvedené v tomto ustanovení.
O tom musí být poučeny.

(4) Osoby, kterým byly sděleny informace podle odstavce 2, jsou povinny

a) uložit tyto informace odděleně od jakýchkoliv dalších záznamů o mladistvém,
kterého se tyto informace týkají,

b) zajistit, pokud tento zákon nestanoví jinak, aby nikdo další neměl k těmto i
nformacím přístup.

 

 

§ 54

Hlavní líčení a veřejné zasedání a publikování informací o nich

 

(1) Hlavního líčení a veřejného zasedání se mohou účastnit pouze obžalovaný mladistvý,
jeho dva důvěrníci, jeho obhájce, zákonní zástupci a příbuzní v přímém pokolení, sourozenci,
manžel nebo druh, poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník, zúčastněná osoba a její zmocněnec,
zákonní zástupci poškozeného a zúčastněné osoby, svědci, znalci, tlumočníci, příslušný
orgán sociálně-právní ochrany dětí, úředníci Probační a mediační služby a zástupce školy
nebo výchovného zařízení. Na návrh mladistvého může být hlavní líčení nebo veřejné zasedání
konáno veřejně.

(2) Publikování informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které
by vedly ke ztotožnění mladistvého ve veřejných sdělovacích prostředcích nebo jiným
způsobem, je zakázáno. Stejně tak je zakázáno publikování každého textu nebo každého
vyobrazení týkajícího se totožnosti mladistvého.

(3) Rozsudek se vyhlašuje veřejně v hlavním líčení v přítomnosti mladistvého.
Pravomocný odsuzující rozsudek může být uveřejněn ve veřejných sdělovacích
prostředcích jen bez uvedení jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého,
při přiměřené ochraně mladistvého před nežádoucími účinky jeho uveřejnění
.

(4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze a charakteru
provinění rozhodnout

a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku
neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené ochrany zájmů mladistvého,

b) o uveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku s uvedením jména, popřípadě jmen,
a příjmení mladistvého, jakož i o uveřejnění jeho dalších osobních údajů, jde-li o zvlášť
závažné provinění a takové uveřejnění je potřebné z hlediska ochrany společnosti.