Přejít k obsahu

Krajský soud v Českých Budějovicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce na rok 2020

Rozvrh práce Krajského soudu v Českých Budějovicích je evidován pod číslem jednacím Spr 1523/2019 a je k nahlédnutí v informačním centru č. dv. 4, přízemí.

 

Přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích

Přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích - seznam k 27. 1. 2020

Přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích - seznam k 10. 3. 2020

 

Schválený rozvrh práce na rok 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 8. 1. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 1. 2. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 14. 2. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 24. 2. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 1. 3. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 1. 4. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 1. 5. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 1. 6. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 17. 6. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 23. 6. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 1. 7. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 3. 7. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 15. 7. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 1. 8. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 24. 8. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 1. 9. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 11. 9. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 1. 10. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 19. 10. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 1. 11. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 9. 11. 2020

Rozvrh práce na rok 2020 se zapracovanými změnami od 11.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření - Spr 1467/2019

                 Spr 1548/2019

                 Spr 247/2020

                 Spr 404/2020

                 Spr 416/2020

                 Spr 667/2020

                 Spr 961/2020