Přejít k obsahu

Krajský soud v Brně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informační centrum Rooseveltova

Informační kancelář pro agendu občanskoprávní, trestní a agendu správního soudnictví je umístěna v přízemí budovy na ulici Rooseveltova 16, dveře č. 05 -  chodba napravo od hlavního vchodu, vedle pokladny krajského soudu.

 

Telefonní kontakty:
občanskoprávní agenda a agenda správního soudnictví: 546 515 401 nebo 546 515 402
trestní agenda: 546 515 411

e-mail: infocentrum@ksoud.brn.justice.cz

 

Žádáme účastníky, aby si nahlížení do spisu ve vlastním zájmu domluvili předem na výše uvedených telefonních číslech s minimálně jednodenním předstihem a to včetně přesného času, kdy se k nahlížení hodlají dostavit. V opačném případě se může stát, že spis nebude možno bezprostředně zajistit a nahlédnutí jim bude umožněno až v jiném termínu.

 

Přijímání žádostí a poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.:
http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=29513