Přejít k obsahu

Krajský soud v Brně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informační centrum Husova

Informační centrum pro agendy obchodních sporů, směnečného řízení, incidenčních sporů, insolvenčního řízení, konkursního řízení a veřejné rejstříky je umístěno v přízemí budovy pracoviště Husova 15, dveře č. 011.

 

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ             7:30 – 16:00 hod.

ÚTERÝ                 7:30 – 16:00 hod.

STŘEDA               7:30 – 17:00 hod.

ČTVRTEK            7:30 – 16:00 hod.

PÁTEK                 7:30 – 15:00 hod.

 

Poslední účastník bude přijat 15 min před skončením úředních hodin.

 

Telefonní kontakty:  

546 529 286, 546 529 317 – veřejný rejstřík (B, C, Dr a ostatní právní formy)
546 529 373 – konkursní, insolvenční a incidenční řízení (K, INS, ICm)
546 529 317 – obchodní spory (Cm, Sm, ECm)

e-mail:     info@ksoud.brn.justice.cz

 

 

Informační centrum neposkytuje právní rady a nepodává všeobecné informace o činnosti krajského soudu.
 

Informační centrum zajišťuje:

- poskytování osobních, písemných a telefonických informací účastníkům řízení

- podávání informací o stavu řízení a projednávaných sporech

- zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby

- pořizování kopií ze soudních spisů

- vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí krajského soudu

- vydávání výpisů z veřejného rejstříku

- nahlížení prostřednictvím PC do elektronických dokumentů, vygenerovaných z aplikace CEPR (centrální elektronický platební rozkaz).

 

Informace o vydávání potvrzení o skutečnostech známých ze soudních spisů, týkající se konkurzního a insolvenčního řízení a likvidace najdete ZDE.

 

Pro nahlížení do spisu je dle ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky č. 37/1992 Sb., Ministerstva spravedlnosti ČR o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy nutné předchozí telefonické objednání nebo objednání prostřednictvím emailové adresy. V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je nejvhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořizovaných soudem je žádost zpoplatněna podle z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a to částkou Kč 20,- za stránku.

V důsledku zřízení informačního centra již nebude možné nahlížet do spisů a požadovat informace  na jednotlivých soudních odděleních. Pokud se přesto dostavíte přímo na soudní oddělení, budete se svými požadavky odkázáni na informační centrum.

      

Přijímání žádostí a poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.:
http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?vyveseniid=29513