Asset Publisher Asset Publisher

25.01.2021 Sněmovnou prošla novela zákona o soudech a soudcích

Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o soudech a soudcích. Ta primárně vychází z doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO). Cílem novely je zejména zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců, soudních funkcionářů a podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců, ale také revize institutu přísedících v trestních řízeních. Jeho účinnost je naplánovaná na příští rok.

„Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců a revize institutu přísedících v trestním řízení," uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

V oblasti výběru soudců je cílem sjednocení přípravy uchazečů o soudcovskou funkci v rámci institutu justičního kandidáta, který navazuje na úspěšné složení odborné justiční zkoušky. Praxi justičního kandidáta pak budou moci absolvovat i osoby, které mají jinou právní praxi s profesní zkouškou. Po absolvování této praxe bude následovat hodnocení konkrétního justičního kandidáta. Místo konkrétního soudce bude obsazováno pomocí výběrového řízení, které bude probíhat v rámci obvodu konkrétního krajského soudu. Do výběrového řízení se vedle justičních kandidátů budou moci přihlásit také odborníci mimo justici.

Změny nastanou také v oblasti soudních funkcionářů. Jejich výběr bude nově probíhat prostřednictvím výběrových řízení. Navrhovaná novela také zavádí zákaz jejich opakovaného jmenování a povinné manažerské vzdělávání, které bude po soudních funkcionářích požadováno.

Ustanovení, týkající se vedlejší činnosti bude rozšířeno o povinnosti oznamovat vedlejší činnosti předsedovi příslušného soudu a současně bude upraven výslovný zákaz působení soudců v politických stranách a politických hnutích po vzoru současného znění zákona o Ústavním soudu. Součástí je také bližší specifikace správy vlastního majetku, a to především v oblasti členství soudců v orgánech bytových družstev, společenství vlastníků jednotek a jiných právnických osob, jejichž hlavní předmět činnosti je zaměřen na uspokojování bytových potřeb svých členů.

V rámci novely zákona o soudech a soudcích dojde k omezení podílu přísedících na rozhodování v trestněprávních řízeních.

V souvislosti s přípravou novely zákona o soudech a soudcích byl pořádán na půdě Ministerstva spravedlnosti cyklus kulatých stolů, v rámci kterých byla diskutována jednotlivá témata této novely. Těchto setkání se zúčastnili jak zástupci krajských, vrchních a nejvyšších soudů, tak také zástupci Soudcovské unie ČR a další," doplnila Benešová.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

22. 1. 2022