Asset Publisher Asset Publisher

04.02.2021 Seminář pro žadatele – program Spravedlnost

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlásilo dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu na malé grantové schéma a otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost.

Otevřená výzva na malé grantové schéma: Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

Otevřená výzva: Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění

Při této příležitosti plánuje Ministerstvo spravedlnosti dne 9. 2. 2021, jakožto partner programu Spravedlnost, uspořádat online seminář pro žadatele.

Na semináři bude žadatelům představen věcný obsah obou výzev, postup hodnocení žádostí a výběru projektů, postup vyplnění a podání žádostí v IS CEDR.

On-line seminář se uskuteční dne 9. 2. 2021 od 13, 00 hodin prostřednictvím služby MS Teams.

Bližší informace k semináři:

Program semináře ZDE

Připojení k online semináři ZDE

Texty obou výzev jsou zveřejněné na webu Ministerstva spravedlnosti. Texty výzev včetně pokynu pro žadatele a všech příloh jsou zveřejněny na webu Ministerstva financí. Bližší informace naleznete na www.norskefondy.cz/spravedlnost.

Budete-li mít čas dokumenty prostudovat před konáním Semináře pro žadatele, můžete nám své dotazy a připomínky zaslat do 31. 1. 2021 na níže uvedený mail. Všechny dotazy a případné nejasnosti budeme prezentovat a zodpovídat na semináři. 

Registrace

Registrace probíhala do 31. 1. 2021 a všem registrovaným účastníkům byl rozeslán link k připojení.

Ministerstvo spravedlnosti

04. 02. 2021